Vydavateľ Ekonomický ústav SAV
Počet strán 120
Rok vydania 2019
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788071443001
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/139015/hospodarsky-vyvoj-slovenska-v-roku-2018-a-vyhlad-do-roku-2020
Hoci v názve publikácie sú uvádzané konkrétne roky, snažíme sa posledný vývoj zasadiť aj do kontextu dlhšieho obdobia. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi prinášame inováciu. Každý rok bude mať publikácia Hospodársky vývoj Slovenska vybraný nejaký prierezový problém, na ktorý zaostrí svoju pozornosť. Tohto roku je takýmto prierezovým problémom prerušenie, resp. zaseknutie sa reálnej konvergencie. Slovenská ekonomika totiž v uplynulých rokoch prerušila proces dobiehania výkonnosti najvyspelejších ekonomík. Používame aj výraz zaseknutá konvergencia z dôvodu, že ono zaseknutie predstavuje dočasné prerušenie, ktoré sa môže znovu uvoľniť a spustiť. A tak vnímame aj problém reálnej konvergencie ako dočasne zablokovaný, s možnosťou znovuuvoľnenia. V ekonomických debatách na Slovensku v poslednom období silno rezonovali aj iné témy téma nedostatku pracovných síl alebo téma tlaku na rast miezd a z toho vyplývajúcej zmeny v konkurencieschopnosti. Tieto a ďalšie témy nemohli ujsť pozornosti ani v tohtoročnej publikácii. V jednotlivých kapitolách je venovaná pozornosť hodnoteniu ekonomickej úrovne a výkonu ekonomiky, hospodárskej politike, vývoju na trhu práce, pohybu cenovej hladiny ako aj opatreniam, ktoré zmenili ekonomické prostredie. Vo viacerých kapitolách, pri rôznych čiastkových problémoch sa však hľadá aj súvislosť s centrálnym problémom, konvergenciou. Po úvodnom súhrnnom pohľade na ekonomiku prichádza rad detailnejších pohľadov na čiastkové problémy, aby sme sa nakoniec vrátili k syntetickému pohľadu a naznačili očakávaný vývoj v blízkej budúcnosti.

Ďalšie z kategórie ekonomika, management