Vydavateľ Premedia
Počet strán 328
Rok vydania 2019
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788081597619
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/134188/ludacka-citanka
Texty v antológii na jednom mieste demonštrujú celé spektrum ľudáckeho myšlienkového sveta: jeho najvnútornejšie svetonázorové pravdy, zakladateľské a budovateľské mýty Slovenského štátu, podoby kultu osobnosti, napodobňovanie propagandy národnosocialistického „veľkého brata“, ako aj bizarné formy povojnového legendarizovania štátu a jeho prezidenta Jozefa Tisa. Sprievodný výklad čitateľovi demonštruje, ako sa prostredníctvom politického jazyka menil duch pôvodne nacionalisticko-autoritatívneho režimu, ktorý sa pod vplyvom domácich a zahraničných faktorov premenil na režim národnosocialistického typu, až napokon zmutoval do hybridného režimu bez jasnej politickej identity. Je to výpoveď o mentalite politickej kultúry, ktorá po roku 1945 prežila svoju klinickú smrť a v slovenskej spoločnosti prežíva dodnes. Anton Hruboň (1989, Nitra) vyštudoval históriu na Fakulte humanitných vied (dnes Filozofická fakulta) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na materskej Katedre histórie ukončil doktorandské štúdium v odbore slovenské dejiny a v rovnakom odbore sa aj habilitoval. Od septembra 2015 prednáša na FF UMB. Pod záštitou zahraničných akademických inštitúcií v Prahe, Ríme, Mníchove, Viedni a v Paríži absolvoval vedeckovýskumné pobyty a realizoval výskumné projekty podporené rôznymi štipendiami. Špecializuje sa na slovenské, československé a stredoeurópske dejiny 20. storočia s osobitným dôrazom na ich spoločensko-politické a kultúrne aspekty a na komparatívne dejiny európskeho fašizmu. Je autorom siedmich monografií, približne sedemdesiatich vedeckých štúdií publikovaných doma i v zahraničí, ako aj desiatok odborno-popularizačných článkov.

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny