Obec v kríze. Malé pozvanie do politickej filozofie a sprievodca stavmi živočích

5 %

na sklade

Obec v kríze. Malé pozvanie do politickej filozofie a sprievodca stavmi živočích

Zálešák Tomáš

Potreba aj schopnosť politiky predstavujú jedinečné vlastnosti ľudského druhu. Človek je tvor politický, pretože je zároveň schopný myslieť v abstraktných pojmoch, osvojiť si a používať verbálny jazyk.

Nasledujúci text sa zaoberá ľudskou podstatou politiky a politického myslenia v širšom kontexte než je v moderných pojednaniach obvyklé. Nevyhýba sa ani niektorým otázkam metafyziky či teológie. Zaoberá sa tiež krízovými javmi, špecifickými deformáciami v konaní aj myslení, aké sa vo svete politiky deštruktívne prejavujú a ohrozujú tak realizáciu prirodzených ľudských potrieb aj kapacít, inými slovami: ľudskú prirodzenosť samotnú. Kniha je zároveň koncipovaná ako „malé pozvanie do politickej filozofie“, poukazujúce na dôležitosť opätovnéhoobjavovania jej klasického dedičstva pri hľadaní východísk z modernej krízy, nadväzujúc v tejto oblasti na viaceré reprezentatívne, ale aj menej často citované pramene. Politická filozofia je tu chápaná aj ako legitímny spôsob kritiky politickej obce či konkrétnych zriadení, a zároveň ako spôsob, akým je možné obhájiť legitimitu politiky a jej inštitúcií, predstavuje sa tiež ako východisko pre obnovenie relevancie a dôstojného štatútu politickej vedy a politického vzdelávania. Kniha je akiste v prvom rade určená študentom politických a sociálnych disciplín, na tieto skupiny sa však neobmedzuje. Je určená všetkým inteligentným osobám, ktoré nerezignovali na hodnotu občianstva ani na hodnotu kritického myslenia v politických aj všeobecne ľudských záležitostiach. Ako „obhajoba politiky“ je vedená snahou vrátiť politike jej dôstojnosť, poukázať na jej nenahraditeľnú hodnotu a potrebnosť (napriek všetkým jej zlyhaniam a nedostatkom), čeliť zhubným ideologickým trendom našich čias, ktoré opäť ohrozujú princípy slobodnej a spravodlivej spoločnosti. V tejto súvislosti učí chápať aj pôvod katastrof čias nedávno minulých a vyvodiť z nich poučenie. Tomáš Zálešák (1967) študoval politológiu na Univerzite Komenského, filozofiu na Filozofickom ústave SAV a University College Univerzity v Oxforde. Publikoval viacero vedeckých, odborných a populárnych textov na témy medzinárodnej politiky a bezpečnosti, revolúcií, totalitarizmu, vojny, politickej a morálnej filozofie. Pracoval o. i. ako výskumný pracovník v Inštitúte pre verejné otázky (IVO), v Slovenskom inštitúte medzinárodných štúdií (SIMŠ), v kancelárii NR SR vo funkcii štátneho radcu. Medzi predchádzajúce autorove práce patrí monografia Diablova práca, úvahy o totalitarizme (Bratislava: Kalligram, 2005). Vyučuje na katedre politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Žije v Bratislave.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
Počet strán 282
Rok vydania 2014
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788374907774
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/13152/obec-v-krize-male-pozvanie-do-politickej-filozofi
Nasledujúci text sa zaoberá ľudskou podstatou politiky a politického myslenia v širšom kontexte než je v moderných pojednaniach obvyklé. Nevyhýba sa ani niektorým otázkam metafyziky či teológie. Zaoberá sa tiež krízovými javmi, špecifickými deformáciami v konaní aj myslení, aké sa vo svete politiky deštruktívne prejavujú a ohrozujú tak realizáciu prirodzených ľudských potrieb aj kapacít, inými slovami: ľudskú prirodzenosť samotnú. Kniha je zároveň koncipovaná ako „malé pozvanie do politickej filozofie“, poukazujúce na dôležitosť opätovnéhoobjavovania jej klasického dedičstva pri hľadaní východísk z modernej krízy, nadväzujúc v tejto oblasti na viaceré reprezentatívne, ale aj menej často citované pramene. Politická filozofia je tu chápaná aj ako legitímny spôsob kritiky politickej obce či konkrétnych zriadení, a zároveň ako spôsob, akým je možné obhájiť legitimitu politiky a jej inštitúcií, predstavuje sa tiež ako východisko pre obnovenie relevancie a dôstojného štatútu politickej vedy a politického vzdelávania. Kniha je akiste v prvom rade určená študentom politických a sociálnych disciplín, na tieto skupiny sa však neobmedzuje. Je určená všetkým inteligentným osobám, ktoré nerezignovali na hodnotu občianstva ani na hodnotu kritického myslenia v politických aj všeobecne ľudských záležitostiach. Ako „obhajoba politiky“ je vedená snahou vrátiť politike jej dôstojnosť, poukázať na jej nenahraditeľnú hodnotu a potrebnosť (napriek všetkým jej zlyhaniam a nedostatkom), čeliť zhubným ideologickým trendom našich čias, ktoré opäť ohrozujú princípy slobodnej a spravodlivej spoločnosti. V tejto súvislosti učí chápať aj pôvod katastrof čias nedávno minulých a vyvodiť z nich poučenie. Tomáš Zálešák (1967) študoval politológiu na Univerzite Komenského, filozofiu na Filozofickom ústave SAV a University College Univerzity v Oxforde. Publikoval viacero vedeckých, odborných a populárnych textov na témy medzinárodnej politiky a bezpečnosti, revolúcií, totalitarizmu, vojny, politickej a morálnej filozofie. Pracoval o. i. ako výskumný pracovník v Inštitúte pre verejné otázky (IVO), v Slovenskom inštitúte medzinárodných štúdií (SIMŠ), v kancelárii NR SR vo funkcii štátneho radcu. Medzi predchádzajúce autorove práce patrí monografia Diablova práca, úvahy o totalitarizme (Bratislava: Kalligram, 2005). Vyučuje na katedre politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Žije v Bratislave.

Ďalšie z kategórie politológia