Prekladateľ Ostrihoňová Aňa
Vydavateľ Inaque.sk
Počet strán 240
Rok vydania 2019
Edícia Apostrof
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788082070197
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/123498/spev-duchov
Ale iní muži mu dospievanie neuľahčujú. Jeho otec Michael sedí vo väzení a belošský starý otec ani neuznal jeho existenciu. Jojo okrem sveta živých počuje aj hlasy mŕtvych, najmä strýka Givena, ktorý umrel na strednej škole. Jojova matka Leonie nie je veľmi prítomná v živote svojich detí. Túžila by byť lepšia, ale nedokáže uprednostniť potreby svojich detí pred svojimi, čo jej komplikuje závislosť drogová aj citová. Mučená a konfrontovaná víziami svojho mŕtveho brata, ktoré k nej prichádzajú v opojení, zápasí s brutálnou realitou svojho života. Keď Michaela prepustia z väznice, Leonie posadí deti a svoju priateľku do auta a vydá sa na sever do srdca Mississippi k farme Parchman štátnej väznici. Duch trinásťročného chlapca, ktorý tam zahynul polstoročia predtým, má Joja tiež čo naučiť o otcoch a synoch, o minulosti, násilí a o láske. Súborné vydanie prvých štyroch básnických zbierok jedného z najvýznamnejších európskych básnikov, ktoré pôvodne vyšli v rozmedzi´ rokov 1997 – 2003: 80-967760-4-5, Gymnazistky. Prázdniny trinásťročnej, Korene neba. Básne z posledného storočia, Básne pre mŕtve dievčatá. Ich spolocˇny´m vydani´m sa v novom kontexte spri´tomnˇuje autorovo hlˇadacˇstvo v prvom obdobi´ jeho u´cˇinkovania v slovenskej poe´zii. Pre su´cˇasne´ hodnotenie tejto ba´snikovej tvorby su´ typicke´ figu´ry, ktore´ jej prizna´vaju´, zˇe ovplyvnˇovala... a urcˇovala... Na pomedzi´ deva¨tˇdesiatych a nulty´ch rokov tieto zbierky pricha´dzali z okraja nasˇej literatu´ry bez cieleny´ch vyhliadok na presti´zˇnu pozi´ciu a s nie pra´ve velˇky´m publikom. Uzˇ tento rozdiel v priji´mani´ a hodnoteni´ je pre cestu, ktoru´ medzity´m ba´snik Habaj presˇiel, pri´znacˇny´. Súčasťou knihy je doslov literárneho kritika Jaroslava Šranka, ilustrácie Jána Šicka, autorova poznámka a edičná poznámka k faktografii prvých vydaní jednotlivých zbierok a jazykovej úprave reedície.

Ďalšie z kategórie svetová beletria