Spev duchov

10 %

na sklade

Spev duchov

Ward Jesmyn

Jojo má trinásť rokov a snaží sa pochopiť, čo znamená byť mužom. Môže sa inšpirovať viacerými otcovskými postavami najmä jeho černošským starým otcom, ktorému hovorí pap.

Ale iní muži mu dospievanie neuľahčujú. Jeho otec Michael sedí vo väzení a belošský starý otec ani neuznal jeho existenciu. Jojo okrem sveta živých počuje aj hlasy mŕtvych, najmä strýka Givena, ktorý umrel na strednej škole. Jojova matka Leonie nie je veľmi prítomná v živote svojich detí. Túžila by byť lepšia, ale nedokáže uprednostniť potreby svojich detí pred svojimi, čo jej komplikuje závislosť drogová aj citová. Mučená a konfrontovaná víziami svojho mŕtveho brata, ktoré k nej prichádzajú v opojení, zápasí s brutálnou realitou svojho života. Keď Michaela prepustia z väznice, Leonie posadí deti a svoju priateľku do auta a vydá sa na sever do srdca Mississippi k farme Parchman štátnej väznici. Duch trinásťročného chlapca, ktorý tam zahynul polstoročia predtým, má Joja tiež čo naučiť o otcoch a synoch, o minulosti, násilí a o láske. Súborné vydanie prvých štyroch básnických zbierok jedného z najvýznamnejších európskych básnikov, ktoré pôvodne vyšli v rozmedzi´ rokov 1997 – 2003: 80-967760-4-5, Gymnazistky. Prázdniny trinásťročnej, Korene neba. Básne z posledného storočia, Básne pre mŕtve dievčatá. Ich spolocˇny´m vydani´m sa v novom kontexte spri´tomnˇuje autorovo hlˇadacˇstvo v prvom obdobi´ jeho u´cˇinkovania v slovenskej poe´zii. Pre su´cˇasne´ hodnotenie tejto ba´snikovej tvorby su´ typicke´ figu´ry, ktore´ jej prizna´vaju´, zˇe ovplyvnˇovala... a urcˇovala... Na pomedzi´ deva¨tˇdesiatych a nulty´ch rokov tieto zbierky pricha´dzali z okraja nasˇej literatu´ry bez cieleny´ch vyhliadok na presti´zˇnu pozi´ciu a s nie pra´ve velˇky´m publikom. Uzˇ tento rozdiel v priji´mani´ a hodnoteni´ je pre cestu, ktoru´ medzity´m ba´snik Habaj presˇiel, pri´znacˇny´. Súčasťou knihy je doslov literárneho kritika Jaroslava Šranka, ilustrácie Jána Šicka, autorova poznámka a edičná poznámka k faktografii prvých vydaní jednotlivých zbierok a jazykovej úprave reedície.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Prekladateľ Ostrihoňová Aňa
Vydavateľ Inaque.sk
Počet strán 240
Rok vydania 2019
Edícia Apostrof
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788082070197
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/123498/spev-duchov
Ale iní muži mu dospievanie neuľahčujú. Jeho otec Michael sedí vo väzení a belošský starý otec ani neuznal jeho existenciu. Jojo okrem sveta živých počuje aj hlasy mŕtvych, najmä strýka Givena, ktorý umrel na strednej škole. Jojova matka Leonie nie je veľmi prítomná v živote svojich detí. Túžila by byť lepšia, ale nedokáže uprednostniť potreby svojich detí pred svojimi, čo jej komplikuje závislosť drogová aj citová. Mučená a konfrontovaná víziami svojho mŕtveho brata, ktoré k nej prichádzajú v opojení, zápasí s brutálnou realitou svojho života. Keď Michaela prepustia z väznice, Leonie posadí deti a svoju priateľku do auta a vydá sa na sever do srdca Mississippi k farme Parchman štátnej väznici. Duch trinásťročného chlapca, ktorý tam zahynul polstoročia predtým, má Joja tiež čo naučiť o otcoch a synoch, o minulosti, násilí a o láske. Súborné vydanie prvých štyroch básnických zbierok jedného z najvýznamnejších európskych básnikov, ktoré pôvodne vyšli v rozmedzi´ rokov 1997 – 2003: 80-967760-4-5, Gymnazistky. Prázdniny trinásťročnej, Korene neba. Básne z posledného storočia, Básne pre mŕtve dievčatá. Ich spolocˇny´m vydani´m sa v novom kontexte spri´tomnˇuje autorovo hlˇadacˇstvo v prvom obdobi´ jeho u´cˇinkovania v slovenskej poe´zii. Pre su´cˇasne´ hodnotenie tejto ba´snikovej tvorby su´ typicke´ figu´ry, ktore´ jej prizna´vaju´, zˇe ovplyvnˇovala... a urcˇovala... Na pomedzi´ deva¨tˇdesiatych a nulty´ch rokov tieto zbierky pricha´dzali z okraja nasˇej literatu´ry bez cieleny´ch vyhliadok na presti´zˇnu pozi´ciu a s nie pra´ve velˇky´m publikom. Uzˇ tento rozdiel v priji´mani´ a hodnoteni´ je pre cestu, ktoru´ medzity´m ba´snik Habaj presˇiel, pri´znacˇny´. Súčasťou knihy je doslov literárneho kritika Jaroslava Šranka, ilustrácie Jána Šicka, autorova poznámka a edičná poznámka k faktografii prvých vydaní jednotlivých zbierok a jazykovej úprave reedície.

Ďalšie z kategórie svetová beletria