Podnikové prostředí

Podnikové prostředí Základ pro strategické řízení a rozhodování

Straková Jarmila

Monografie přináší v tuzemsku dosud nepublikovaný, netradiční pohled na vymezení a analýzu podnikového prostředí z hlediska jak jeho současných, tak zejména očekávaných změn s přímou vazbou na strategické řízení a rozhodování podnikatelských subjektů. Čtenář se zde seznámí s dílčími složkami podnikového prostředí (vnitřní prostředí, mezoprostředí, makroprostředí), přičemž samostatná pozornost je věnována problematice vymezení a analýzy hodnotového řetězce, jehož využití při generování přidané hodnoty v podnikatelských subjektech bude výrazně narůstat.

Uvedena je podrobná rešerše zahrnující všechny základní problémové okruhy uvedené problematiky počínaje paradigmatem strategického managementu, klasickými a pokrokovými metodami strategického řízení, podnikovým prostředím a jeho dílčími složkami až po vymezení podnikové konkurenceschopnosti. Cílem monografie je prezentovat výsledky z rozsáhlého výzkumného šetření zaměřeného na analýzu dílčích složek podnikového prostředí a hodnotového řetězce z hlediska jejich vlivu na ziskovost podnikatelských subjektů a zároveň i představit vhodnou formu prezentace výstupů umožňující jejich využití v podnikové sféře. Prezentován je zde dosud v ČR nepublikovaný metodologický aparát pro testování dílčích složek podnikového prostředí a hodnotového řetězce v jejich integrální podobě s využitím matematicko-statistických metod (dimenzionální redukce, logitového modelu a jeho transformace) a neuronových sítí. Vymezen byl i nový pojmový aparát odpovídající použitým metodám, např. tzv. zlatý triangl sektorového hodnotového řetězce, který vytváří reálnou základnu pro generování jedinečných hodnotových řetězců zajišťujících podnikatelským subjektům vysokou konkurenceschopnost a ziskovost. V závěru monografie jsou předloženy náměty na další zaměření výzkumu v dané problematice, jsou vymezeny možné oblasti využití získaných výstupů v další vědecké činnosti, v oblasti vzdělávání i přímo v podnikové praxi. Kniha jistě nalezne své čtenáře jak ve vědecké komunitě, tak i mezi manažery podnikatelských subjektů.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Čeněk Aleš
Počet strán 222
Rok vydania 2019
Jazyk Čeština
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788073807559
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/122472/podnikove-prostredi
Uvedena je podrobná rešerše zahrnující všechny základní problémové okruhy uvedené problematiky počínaje paradigmatem strategického managementu, klasickými a pokrokovými metodami strategického řízení, podnikovým prostředím a jeho dílčími složkami až po vymezení podnikové konkurenceschopnosti. Cílem monografie je prezentovat výsledky z rozsáhlého výzkumného šetření zaměřeného na analýzu dílčích složek podnikového prostředí a hodnotového řetězce z hlediska jejich vlivu na ziskovost podnikatelských subjektů a zároveň i představit vhodnou formu prezentace výstupů umožňující jejich využití v podnikové sféře. Prezentován je zde dosud v ČR nepublikovaný metodologický aparát pro testování dílčích složek podnikového prostředí a hodnotového řetězce v jejich integrální podobě s využitím matematicko-statistických metod (dimenzionální redukce, logitového modelu a jeho transformace) a neuronových sítí. Vymezen byl i nový pojmový aparát odpovídající použitým metodám, např. tzv. zlatý triangl sektorového hodnotového řetězce, který vytváří reálnou základnu pro generování jedinečných hodnotových řetězců zajišťujících podnikatelským subjektům vysokou konkurenceschopnost a ziskovost. V závěru monografie jsou předloženy náměty na další zaměření výzkumu v dané problematice, jsou vymezeny možné oblasti využití získaných výstupů v další vědecké činnosti, v oblasti vzdělávání i přímo v podnikové praxi. Kniha jistě nalezne své čtenáře jak ve vědecké komunitě, tak i mezi manažery podnikatelských subjektů.

Ďalšie z kategórie ekonomika, management