Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva

5 %

Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva

Dulaková Denisa

Predkladaná publikácia je komplexné dielo, zamerané na rozbor a posúdenie aktuálnej právnej úpravy nájmu a jeho osobitných druhov v platnom Občianskom zákonníku a v zákone o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 116/1990 Zb. v znení noviel (teraz už aj v osobitnom zákone č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu) a súčasne poukazujúce na jej nedostatky. Keďže všetci autori sú zároveň členmi komisie pre rekodifikáciu súkromného práva, možno v publikácii pomerne často badať odkaz nielen na aktuálny stav právnej úpravy, ale aj na jej nedostatky a návrhy de lege ferenda, ktoré by sa mohli premietnuť do nového Občianskeho zákonníka. Pri svojej práci čerpali autori z viacerých inšpiračných zdrojov, osobitne z nového českého Občianskeho zákonníka a z ďalších moderných civilných kódexov.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ C. H. Beck
Počet strán 496
Rok vydania 2014
Edícia Beck slovensky
Jazyk Slovenčina
Väzba PB
EAN 9788089603268
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/12079/najomna-zmluva-v-procese-rekodifikacie-sukromneho

Ďalšie z kategórie právo