Metaetika

5 %

Metaetika Komparatívna analýza súčasných trendov

Máhrik Tibor

Táto publikácia je určená predovšetkým študentom humanitných fakúlt vysokých škôl, ktorí pri štúdiu svojich odborov potrebujú porozumieť ich hlbšie filozofické a ­etické súvislosti. Predstavuje problematiku metaetiky z pohľadu kritickej analýzy niektorých vybraných súčasných trendov, pričom uchopuje predmet skúmania ako interdisciplinárny komplex, v ktorom významnú úlohu zohráva rastúci záujem o­ metafyziku, súčasné epistemologické výzvy a výskumy z oblasti filozofie mysle.

V úvodnej časti je uvedené základné definičné vymedzenie metaetiky a konceptuálne perspektívy, o ktoré sa opiera. V druhej časti sú podané základné koncepty morálneho naturalizmu a realizmu v dialektike ich možností a obmedzení. Tretia časť knihy sa zameriava na problematiku tzv. „Divine command theory“ a niektorých verzií jej modifikácie. V ďalšej časti je pozornosť venovaná Shafer-Landauovmu konceptu metaetiky a Blackburnovmu projektu kvázi-realizmu. Perspektíva emotivizmu a morálneho fikcionalizmu je obsahom ďalších častí. V závere každej kapitoly je uvedená ilustratívna kazuistika, ktorej analýza predstavuje aplikáciu predmetných teórií. Obsahom záveru je stručné zhodnotenie diskutovaných konceptov, prehľad ich pozitív a negatív, pričom je naznačená ich relevantnosť pre tvorbu normatívnych a aplikovaných etických konceptov. PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD., Dip­ . je vysokoškolský pedagóg. Pôsobil na­ Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UKF v­ Nitre a ­od­ roku 2011 pôsobí ako lektor na ­ÚCV Žilinskej univerzity v­ Žiline. Venuje sa problematike metaetiky, epistemológie, nanoetiky, komunikácie a­ etiky rodiny. Okrem viacerých štúdií v indexovaných časopisoch publikoval dve monografické práce „Etické mosty – interdisciplinární pohled do­etických výzev současnosti v­oblasti filosofie, teologie a technologie“ (2011) a ­„Kierkegaard‘s Metaethical Fragments“ (2017).

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Porta Libri
Počet strán 122
Rok vydania 2018
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788081561429
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/117888/metaetika
V úvodnej časti je uvedené základné definičné vymedzenie metaetiky a konceptuálne perspektívy, o ktoré sa opiera. V druhej časti sú podané základné koncepty morálneho naturalizmu a realizmu v dialektike ich možností a obmedzení. Tretia časť knihy sa zameriava na problematiku tzv. „Divine command theory“ a niektorých verzií jej modifikácie. V ďalšej časti je pozornosť venovaná Shafer-Landauovmu konceptu metaetiky a Blackburnovmu projektu kvázi-realizmu. Perspektíva emotivizmu a morálneho fikcionalizmu je obsahom ďalších častí. V závere každej kapitoly je uvedená ilustratívna kazuistika, ktorej analýza predstavuje aplikáciu predmetných teórií. Obsahom záveru je stručné zhodnotenie diskutovaných konceptov, prehľad ich pozitív a negatív, pričom je naznačená ich relevantnosť pre tvorbu normatívnych a aplikovaných etických konceptov. PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD., Dip­ . je vysokoškolský pedagóg. Pôsobil na­ Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UKF v­ Nitre a ­od­ roku 2011 pôsobí ako lektor na ­ÚCV Žilinskej univerzity v­ Žiline. Venuje sa problematike metaetiky, epistemológie, nanoetiky, komunikácie a­ etiky rodiny. Okrem viacerých štúdií v indexovaných časopisoch publikoval dve monografické práce „Etické mosty – interdisciplinární pohled do­etických výzev současnosti v­oblasti filosofie, teologie a technologie“ (2011) a ­„Kierkegaard‘s Metaethical Fragments“ (2017).

Ďalšie z kategórie filozofia