Študenti z Bratislavskej stolice na zahraničných univerzitách

5 %

Študenti z Bratislavskej stolice na zahraničných univerzitách a vysokých školách do roku 1918

Kamenický Miroslav

Práca prezentuje výsledky historického výskumu medzinárodnej mobility študentov z Bratislavskej stolice od stredoveku po rok 1918 na základe skúmania matrík relevantných európskych univerzít a vysokých škôl. Najstarší doteraz známy záznam je z roku 1263 a nachádza sa v matrike slávnej Bolonskej univerzity.

Zatiaľ čo v stredoveku študenti z Bratislavskej stolice študovali na desiatich univerzitách, v novoveku (od roku 1526) sa záznamy o nich nachádzajú v archívoch už viac ako 200 univerzít a vysokých škôl. Jadrom knihy je štruktúrovaný súpis 6 500 zistených mien študentov, spolu s dostupnými biografickými údajmi; miestny register umožňuje vyhľadať študentov podľa lokalít ich pôvodu. Popri pramennej informácii využiteľnej historikmi s rozmanitým zameraním, práca bude prínosom osobitne pre dejiny bratislavského regiónu, resp. jeho jednotlivých obcí.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Post Scriptum
Počet strán 476
Rok vydania 2017
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788089567805
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/109910/studenti-z-bratislavskej-stolice-na-zahranicnych-univerzitach
Zatiaľ čo v stredoveku študenti z Bratislavskej stolice študovali na desiatich univerzitách, v novoveku (od roku 1526) sa záznamy o nich nachádzajú v archívoch už viac ako 200 univerzít a vysokých škôl. Jadrom knihy je štruktúrovaný súpis 6 500 zistených mien študentov, spolu s dostupnými biografickými údajmi; miestny register umožňuje vyhľadať študentov podľa lokalít ich pôvodu. Popri pramennej informácii využiteľnej historikmi s rozmanitým zameraním, práca bude prínosom osobitne pre dejiny bratislavského regiónu, resp. jeho jednotlivých obcí.

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny