Veľkomoravský proglas

5 %

Veľkomoravský proglas

Pavlovičová Kristína

Veľkomoravský Proglas, ktorého autorstvo sa pripisuje svätému Cyrilovi Konštantínovi Filozofovi, ako pamiatka napísaná v staroslovienskom jazyku je nesporne hodnotné dielo stredovekej slovanskej literatúry. Nevdojak teda predstavuje aj určitý prameň všeslovanskej jednoty, keďže jednotlivé slovanské literárne tradície sa k nemu hlásia a sa oň opierajú, hoci každá z nich má svoje vlastné dejiny a osobitý vývin.

Proglas si takéto miesto zasluhuje nielen preto, že je jazykovým a kultúrnym symbolom spomínaného rozvoja slovanských národných literatúr, ale aj z čisto štruktúrnej stránky. Text je symetrický, to znamená, že jednotlivé vety alebo vetné celky majú štruktúru vetnej periódy, zachovávajúc anabázickú protasis a katabázickú apodosis. Text je dokonalý čo do vnútornej štylizačnej štruktúry, obsahuje veľmi pregnantne aplikovanú poetiku, najmä však figuristiku.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Typi Universitatis Tyrnaviensis / Veda
Počet strán 144
Rok vydania 2016
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788056800164
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/103794/velkomoravsky-proglas
Proglas si takéto miesto zasluhuje nielen preto, že je jazykovým a kultúrnym symbolom spomínaného rozvoja slovanských národných literatúr, ale aj z čisto štruktúrnej stránky. Text je symetrický, to znamená, že jednotlivé vety alebo vetné celky majú štruktúru vetnej periódy, zachovávajúc anabázickú protasis a katabázickú apodosis. Text je dokonalý čo do vnútornej štylizačnej štruktúry, obsahuje veľmi pregnantne aplikovanú poetiku, najmä však figuristiku.

Ďalšie z kategórie literatúra, literárna veda