Výber kníh pre rodičov

Toho roku bola silná úroda kníh pre rodičov ~ tých nových, tých, ktorí sa potýkajú so špecifickými problémami svojich detí, témami, či vývinovým obdobím. Kníh, ktoré možno pomôžu nielen byť dobrými rodičmi, ale sa tak aj cítiť, sprevádzať deti a rásť spolu s nimi.