Odporúčania z karantény: Maja, Karol a Mates – Artforum Košice

Košické Artforum vzniklo 28. októbra 1994 v deň výročia založenia Československa. Iniciátorom bol majiteľ bratislavského Artfora Vladimír Michal. Prvým vedúcim bol Peter Papek Paprčka, roky za pultom tu strávila spisovateľka Uršula Kovalyk, alebo výtvarník Bandy Jurín. Pri jeho zrode zohrala rolu miestna undergroundová a umelecká komunita. V kníhkupectve sa objavili Martin Magor Jirous, Erik Groch, Egon Bondy, J.H. Krchovský, ale aj skupiny Plastic People of the Universe, Garáž, Psí vojáci, Dunaj. Filozof Erazim Kohák o ňom povedal, že taký výber filozofickej literatúry nemožno nájsť na jednom mieste ani v Prahe.

Maja a Karol

V súčasnosti kníhkupectvo vedú traja jeho dlhoroční zamestnanci Karol Voleman, Martin Farkašovský a Mariana Volemanová. Prvoradým kritériom pre výber kníh je stále kvalita a krása. Duch neformálnosti a uvoľnenej atmosféry v kníhkupectve zostáva aj po presťahovaní do historickej budovy ArtHáz na Hlavnej 87 a súčasťou kníhkupectva sa stala aj kaviareň s barom.

V roku 2020 vydalo kníhkupectvo pod značkou Artforum Košice svoju prvú knihu, výpravnú publikáciu o košickom maliarovi Júliusovi Jakobym Retrospektíva.