Básne vychádzajú

„Pravidelné čítanie poézie preukázateľne prispieva k zlepšeniu duševného zdravia človeka. K tomuto záveru dospela výskumná skupina islandských psychológov a psychiatrov po niekoľkoročnom pozorovaní vybranej vzorky dobrovoľníkov. Už si presne nepamätám, kedy a kde som si túto správu prečítal, takže neviem uviesť zdroj, ktorý by ste si mohli overiť a preto to kľudne môže byť hoax. V každom prípade si myslím, že pravidelné čítanie poézie určite nezhoršuje duševné zdravie človeka." takto začínal článok kníhkupca Pera Le Kveta v jesenných novinách Čo čítať. Pripravili sme pre vás výber poézie, pre krátke jesenné dni a dlhé jesenné noci.