Vydavateľ Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
Počet strán 476
Rok vydania 2015
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788080828592
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/92232/filozoficke-studie-iii-bytie-v-jeho-otvorenosti-a-transcendencii
Nenachádzajú sa tu teda jeho väčšmi dejinne zamerané štúdie, ako aj štúdie orientované na významných mysliteľov či na myšlienkové prúdy. Ďalej sa tu nenachádzajú jeho štúdie, ktoré napísal pred rokom 1990 a ktoré ostali doteraz väčšinou v rukopise alebo vyšli ako samizdaty. No v úvodoch zaradených na začiatok každej časti, sú z nich komentované tie, ktoré predstavovali dôležité východisko pre autorovo myslenie. Predkladané dielo vzniklo v období završovania autorovej celoživotnej filozofickej tvorby, na prahu jeho významného životného jubilea a sleduje ním bilancovanie a sprístupnenie najvýznamnejších dosiahnutých poznatkov. Možno ho považovať za ambiciózny pokus o prekonanie rozličných redukcionistických a v podstate skeptických tendencií v súčasnej filozofii. Mnohé autorove práce, publikované v rôznych zborníkoch a v menej známych časopisoch, sú totiž dnes už ťažko dostupné. Poznatky z nich sa nenachádzajú v autorovej monografii Metafyzika a ontológia (1993), ktorá vznikla v prvej tretine jeho posledného 23 ročného tvorivého obdobia. Ján Letz, dnes už emeritný profesor filozofie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, báda v oblasti filozofie od roku 1958, pravda, do roku 1989 v ilegalite. Napísal viac ako 40 samizdatových diel a od roku 1990 publikoval 16 monografií a 16 zborníkov v sérii Acta Philosophica Tyrnaviensia. Uverejnil do 270 štúdií v domácich a zahraničných zborníkoch a časopisoch. Od roku 1992 vyučoval predmety Úvod do filozofie, Teória poznania, Ontológia, Filozofická antropológia a i. Vychoval 10 doktorov filozofie. Vystúpil od roku 1990 prednáškami a diskusiami na viac ako 100 vedeckých a na 150 odborných podujatiach doma i v zahraničí. Založil a 10 rokov viedol Katedru filozofie. Zastával akademické funkcie prodekana (1994 – 2000 a 2005 – 2006) a prorektora (2001 – 2004).

Ďalšie z kategórie filozofia