Filozofické štúdie II. Človek v jeho jedinečnosti a premenách

5 %

Filozofické štúdie II. Človek v jeho jedinečnosti a premenách

Letz Ján

Druhý zväzok vybraných štúdií autora, ktoré vznikli v rokoch 1989 – 2013, sa zameriava na jednu z centrálnych filozofických disciplín – filozofickú antropológiu. Do tohto súboru sú zahrnuté len tie štúdie, v ktorých autor nastoľuje kľúčové problémy a pokúša sa pre ne nájsť nové riešenia.

Nenachádzajú sa tu teda jeho väčšmi dejinne zamerané štúdie, ako aj štúdie orientované na významných mysliteľov či na myšlienkové prúdy. Rôzne úvahy a komentáre, ktoré autor napísal pred rokom 1990 a ktoré ostali doteraz väčšinou v rukopise a vyšli ako samizdaty, sa v tomto výbere neuvádzajú. No v úvodoch uvedených na začiatku každej časti, sa z nich komentujú tie, ktoré predstavovali dôležité východisko pre autorovo ďalšie bádanie. Predkladané dielo vzniklo v období završovania autorovej celoživotnej filozofickej tvorby, na prahu jeho významného životného jubilea a sleduje ním bilancovanie a sprístupnenie najvýznamnejších dosiahnutých poznatkov. Možno ho považovať za ambiciózny pokus o prekonanie rozličných redukcionistických a v podstate skeptických tendencií v súčasnej filozofii. Mnohé autorove práce, publikované v rôznych zborníkoch a v menej známych časopisoch, sú totiž dnes už ťažko dostupné. Treba povedať, že tieto poznatky sa nenachádzajú ani v autorovej publikovanej monografii Filozofická antropológia (1994, 2011). Nové poznatky sa bližšie rozvádzajú, konkretizujú a zdôvodňujú v predkladaných štúdiách. Ján Letz, dnes už emeritný profesor filozofie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, báda v oblasti filozofie od roku 1958, pravda, do roku 1989 v ilegalite. Napísal viac ako 40 samizdatových diel a od roku 1990 publikoval 16 monografií a 16 zborníkov v sérii Acta Philosophica Tyrnaviensia. Uverejnil do 270 štúdií v domácich a zahraničných zborníkoch a časopisoch. Od roku 1992 vyučoval predmety Úvod do filozofie, Teória poznania, Ontológia, Filozofická antropológia a i. Vychoval 10 doktorov filozofie. Vystúpil od roku 1990 prednáškami a diskusiami na viac ako 100 vedeckých a na 150 odborných podujatiach doma i v zahraničí. Založil a 10 rokov viedol Katedru filozofie. Zastával akademické funkcie prodekana (1994 – 2000 a 2005 – 2006) a prorektora (2001 – 2004).

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Filozofická fakulta Trnavskej
Počet strán 458
Rok vydania 2015
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788080828257
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/92231/filozoficke-studie-ii-clovek-v-jeho-jedinecnosti-a-premenach
Nenachádzajú sa tu teda jeho väčšmi dejinne zamerané štúdie, ako aj štúdie orientované na významných mysliteľov či na myšlienkové prúdy. Rôzne úvahy a komentáre, ktoré autor napísal pred rokom 1990 a ktoré ostali doteraz väčšinou v rukopise a vyšli ako samizdaty, sa v tomto výbere neuvádzajú. No v úvodoch uvedených na začiatku každej časti, sa z nich komentujú tie, ktoré predstavovali dôležité východisko pre autorovo ďalšie bádanie. Predkladané dielo vzniklo v období završovania autorovej celoživotnej filozofickej tvorby, na prahu jeho významného životného jubilea a sleduje ním bilancovanie a sprístupnenie najvýznamnejších dosiahnutých poznatkov. Možno ho považovať za ambiciózny pokus o prekonanie rozličných redukcionistických a v podstate skeptických tendencií v súčasnej filozofii. Mnohé autorove práce, publikované v rôznych zborníkoch a v menej známych časopisoch, sú totiž dnes už ťažko dostupné. Treba povedať, že tieto poznatky sa nenachádzajú ani v autorovej publikovanej monografii Filozofická antropológia (1994, 2011). Nové poznatky sa bližšie rozvádzajú, konkretizujú a zdôvodňujú v predkladaných štúdiách. Ján Letz, dnes už emeritný profesor filozofie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, báda v oblasti filozofie od roku 1958, pravda, do roku 1989 v ilegalite. Napísal viac ako 40 samizdatových diel a od roku 1990 publikoval 16 monografií a 16 zborníkov v sérii Acta Philosophica Tyrnaviensia. Uverejnil do 270 štúdií v domácich a zahraničných zborníkoch a časopisoch. Od roku 1992 vyučoval predmety Úvod do filozofie, Teória poznania, Ontológia, Filozofická antropológia a i. Vychoval 10 doktorov filozofie. Vystúpil od roku 1990 prednáškami a diskusiami na viac ako 100 vedeckých a na 150 odborných podujatiach doma i v zahraničí. Založil a 10 rokov viedol Katedru filozofie. Zastával akademické funkcie prodekana (1994 – 2000 a 2005 – 2006) a prorektora (2001 – 2004).

Ďalšie z kategórie filozofia