Košická citadela

5 %

Košická citadela

Orosová Martina, Žažová Henrieta

Pri výstavbe centra Aupark v Košiciach bola počas archeologického výskumu v roku 2010 vykopaná kamenná murovaná konštrukcia predstavujúca druhú obrannú líniu košickej citadely chrániacu priekopu a krytú cestu. Odkrytie časti bastiónu Leopold, na ktorej vyrástlo nákupno-zábavného centrum, bolo impulzom pre napísanie knihy a vyzdvihnutie košickej citadely z prachu zabudnutia.

Monografia rozdelená do piatich kapitol je príbehom jednej stratenej a vekom zaprášenej vojenskej pevnosti, ktorá stála južne pod hradbami opevneného mesta Košice od roku 1671 do začiatku 18. storočia. Na jej mieste vyrástla mestská časť Košice-Juh. Súčasťou prvej kapitoly sú závery archeologického a architektonicko-historického výskumu, ktorý sa okrem interpretácie nájdených zvyškov architektúr venoval navrhnutiu spôsobu ich prezentácie a konzervácie. Predmetom druhej kapitoly sa stali stručné dejiny Košíc od prvej písomnej zmienky po súčasnosť s dôrazom na dejiny južného predmestia v kontexte dejín mesta. Ďalšia kapitola sumarizuje vývoj žoldnierstva v období tridsaťročnej vojny a po nej. Štvrtá kapitola prinášazákladnú charakteristiku a stručný prehľad vývoja bastiónových pevností na európskom kontinente. Rekonštrukciou historickej podoby košickej citadely sa zaoberá posledná kapitola. Autorky sa pri nej opierali o teoretické poznatky z typológie, technológie achronológie jednotlivých fortifikačných prvkov a výsledky archeologického a architektonicko-historického výskumu. Archeologický výskum košickej citadely nespochybniteľne odkryl murované konštrukcie, ktorých rozmery je možné pomerne presne rekonštruovať. Vďaka výsledkom archívneho výskumu sa podarilo spresniť niektoré údaje o citadele, predovšetkým fakty o jej vzniku a okolnostiach výstavby. Kniha tak poskytuje komplexný pohľad na košickú citadelu, navyše obsahuje okrem historických plánov citadely aj plánymestského opevnenia. V závere publikácie sa nachádza časť o nákupno-zábavnom centre Aupark, anglické a maďarské resumé, poznámkový aparát, zoznam prameňov a literatúry.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ A21, s.r.o.
Počet strán 190
Rok vydania 2011
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788097083144
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/9222/kosicka-citadela
Monografia rozdelená do piatich kapitol je príbehom jednej stratenej a vekom zaprášenej vojenskej pevnosti, ktorá stála južne pod hradbami opevneného mesta Košice od roku 1671 do začiatku 18. storočia. Na jej mieste vyrástla mestská časť Košice-Juh. Súčasťou prvej kapitoly sú závery archeologického a architektonicko-historického výskumu, ktorý sa okrem interpretácie nájdených zvyškov architektúr venoval navrhnutiu spôsobu ich prezentácie a konzervácie. Predmetom druhej kapitoly sa stali stručné dejiny Košíc od prvej písomnej zmienky po súčasnosť s dôrazom na dejiny južného predmestia v kontexte dejín mesta. Ďalšia kapitola sumarizuje vývoj žoldnierstva v období tridsaťročnej vojny a po nej. Štvrtá kapitola prinášazákladnú charakteristiku a stručný prehľad vývoja bastiónových pevností na európskom kontinente. Rekonštrukciou historickej podoby košickej citadely sa zaoberá posledná kapitola. Autorky sa pri nej opierali o teoretické poznatky z typológie, technológie achronológie jednotlivých fortifikačných prvkov a výsledky archeologického a architektonicko-historického výskumu. Archeologický výskum košickej citadely nespochybniteľne odkryl murované konštrukcie, ktorých rozmery je možné pomerne presne rekonštruovať. Vďaka výsledkom archívneho výskumu sa podarilo spresniť niektoré údaje o citadele, predovšetkým fakty o jej vzniku a okolnostiach výstavby. Kniha tak poskytuje komplexný pohľad na košickú citadelu, navyše obsahuje okrem historických plánov citadely aj plánymestského opevnenia. V závere publikácie sa nachádza časť o nákupno-zábavnom centre Aupark, anglické a maďarské resumé, poznámkový aparát, zoznam prameňov a literatúry.

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny