Vydavateľ Historický ústav SAV
Počet strán 294
Rok vydania 2015
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788022414739
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/91333/juraj-zo-schonbergu
Anny, nepochybne ho zaujme kamenný náhrobok so štylizovanou postavou cirkevného hodnostára v životnej veľkosti. Na tabuľke z červeného mramoru si možno prečítať, že ide o apoštolského protonotára, bratislavského prepošta, vicekancelára Univerzity Istropolitany Juraja zo Schönbergu, ktorý zomrel roku 1486. Slová náhrobného epigramu, ktorých znenie si prepošt sám zvolil: „Hľa, bol som kedysi slávny cirkevný hodnostár, ktorého si vážili veľké kniežatá, teraz som špinavý v hrobe, rozožieraný ako potrava červov,“ sú síce umeleckou hyperbolou, ale adjektívna „slávny“ hodnostár a „veľké“ kniežatá nie sú vôbec zveličené. Juraj zo Schönbergu sa stal prvým infulovaným prepoštom v dejinách Bratislavskej kapituly, čo znamená, že pri cirkevných obradoch ohol používať biskupské insígnie - berlu, mitru (infulu) i prsteň, ktorých znázornenie nechýba ani na náhrobku. Jeho pôsobenie však nebolo ohraničené na povinnosti predstaveného kapituly, keďže súčasne bol radcom uhorského kráľa aj rímsko-nemeckého cisára. Z ich poverenie dohováral kráľovský sobáš a viaceré mierové rokovania, radil panovníkom v politických záležitostiach alebo vyjednával so zahraničnými posolstvami. Panovníci sa mu zverovali s tajnými plánmi i obavami z nepriateľského útoku. Počas vojenského sporu cisára Fridricha III. s jeho bratom vojvodom Albrechtom Vi. sa ocitol v obkľúčenom viedenskom hrade, a keďže zachoval cisárovi vernosť, spoznal aj temnotu mučiarne a väzenia. Nečudo, že cisár ho v listoch dôverne oslovoval kmotor a obdaril cirkevnými prebendami. V poslednom desaťročí jeho života, keď konflikt medzi oboma panovníkmi, ktorým slúžil, prerástol do otvorenej vojny, sa priklonil na stranu Mateja Korvína. V pozícii radcu a člena kráľovskej kancelárie sa pohyboval v pápežskej kúrií, na európskych kráľovských a kniežacíh dvoroch. Zo životného príbehu prepošta Juraja je však zrejmé, že bol vzdelaným právnikom, dipomatom uznávajúcim kompromis, záchrancom s odvahou rytiera, neúnavným organizátorom prestavby sätyne Dómu sv. Martina a spiritus movens Univerzity Istropolitany. Človekom s úspešnou a rýchlo sa rozvíjajúcou kariérou na jednej strane, ale aj s tragickými sklamaniami a omylmi na druhej strane. Cieľom predloženej knihy je priblížiť životné osudy tohto hodnostára, zasadené do kontextu doby, v ktorej žil, hoci sa nedajú zachytiť komplexne...

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny