Dejiny benediktínskeho opátstva v Hronskom Svätom Beňadiku do roku 1565

5 %

Dejiny benediktínskeho opátstva v Hronskom Svätom Beňadiku do roku 1565

Stoklasová Dana

Benediktínske opátstvo v Hronskom Svätom Beňadiku patrilo už od svojho založenia k najvýznamnejším a najbohatším cirkevným inštitúciám v Uhorskom kráľovstve. Dôležitú úlohu zohrával tento kláštor aj v rámci benediktínskej rehole, a to najmä v 14. storočí, ktoré bolo obdobím jeho najväčšieho rozmachu. Jeho významu zodpovedalo aj postavenie jeho opátov, ktorí boli poverovaní rôznymi diplomatickými úlohami, či už zo strany uhorských panovníkov alebo pápežov.

Napriek uvedenému v slovenskej historiografii dosiaľ chýba ucelené spracovanie jeho dejín. Cieľom tejto práce bude napraviť aspoň čiastočne tento stav a opísať jeho dejiny z rôznych hľadísk, nakoľko nám to umožňujú dostupné pramene a literatúra. Chronologicky je práca vymedzená rokmi 1075, teda založením kláštora, a 1565, keď došlo k faktickému zániku benediktínskeho opátstva.

Vydavateľ Filozofická fakulta Trnavskej
Počet strán 164
Rok vydania 2015
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788374908900
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/90909/dejiny-benediktinskeho-opatstva-v-hronskom-svatom-benadiku-do-roku-1565
Napriek uvedenému v slovenskej historiografii dosiaľ chýba ucelené spracovanie jeho dejín. Cieľom tejto práce bude napraviť aspoň čiastočne tento stav a opísať jeho dejiny z rôznych hľadísk, nakoľko nám to umožňujú dostupné pramene a literatúra. Chronologicky je práca vymedzená rokmi 1075, teda založením kláštora, a 1565, keď došlo k faktickému zániku benediktínskeho opátstva.

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny