Vydavateľ Katarina Zavodszka Kotzig
Počet strán 14
Jazyk Slovenčina
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/87628/the-sabi-sabi-wedding-svadba-v-sabi-sabi
Here what begins with the childlike misgivings at the frightening sounds of the animal kingdom are allayed by a shift in perspective -- to that of the lions who were also curious at the scent of a wedding feast. The lions are surprisingly creative in the disguises they envision in the hope to join in, yet unable to execute due to their lack of skill. One senses in their endeavor the kinship of man and animal. Dvojjazyčná kniha. Tento čarovný ilustrovaný príbeh pre deti, ktorý sa odohráva v africkej púšti, obsahuje i mravné ponaučenie nápodobné tým, ktoré nájdeme v Ezopových bájkach. Tu to, čo začína detskou obavou z desivých zvukov z ríše zvierat, je rozptýlené posunom v perspective, kde sú levy, zaujaté vôňou svadobnej hostiny. Levy sú prekvapivo kreatívne v prevlekoch, ktoré si predstavujú v nádeji pripojiť sa k hostine, napriek tomu to nedokážu z dôvodu ich nedostatku zručností. V ich snahe cítime príbuzenstvo človeka a zvieraťa.

Ďalšie z kategórie e-knihy pre deti