Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

5 %

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii Komentár

Ďurica Milan

Tretie vydanie komentára k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od renomovaného autora, prof. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. prináša aktualizovaný a doplnený výklad, ponúkajúci komplexný a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení zákona a taktiež aktualizovanú judikatúru súdov, pri cezhraničných konkurzoch doplnenú aj o európsku judikatúru. Od druhého vydania publikácie bolo prijatých 12 novelizácií zákona, na ktoré komentár reaguje a ponúka výklad k najaktuálnejšiemu zneniu predpisu, zahŕňajúci novelu č. 373/2018 Z. z. účinnú od 1. januára 2019. Komentár obsahuje výklad k viacerým časovým verziám vybraných ustanovení zákona, čím zohľadňuje rozdiel medzi konkurznými a reštrukturalizačnými konaniami začatými pred prijatím určitej novely zákona a po jej prijatí.

Vydavateľ C. H. Beck
Počet strán 1456
Rok vydania 2019
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788074007545
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/85637/zakon-o-konkurze-a-restrukturalizacii

Ďalšie z kategórie právo