Konštrukčné prvky strojov

5 %

Konštrukčné prvky strojov

Rusnák Juraj

Vysokoškolská učebnica „Konštrukčné prvky strojov“ je určená pre študentov Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (pre všetky študijné programy) a pre odborných pracovníkov v technickej praxi, ktorí sa zaoberajú navrhovaním strojov a strojných zariadení. Aktívne osvojenie si základov dimenzovania a konštruovania jednotlivých konštrukčných prvkov strojov je predpokladom pre rozvoj všeobecného technického vzdelania, preto základným poslaním predmetu „Konštrukčné prvky strojov“ je poskytnúť súhrn poznatkov o vybraných strojových prvkoch a mechanizmoch z pohľadu ich dimenzovania a konštruovania.

Predmetu nadväzuje, zúročuje a technicky aplikuje vedomosti získané z príbuzných predmetov, čím sa stáva ich technickou nadstavbou a snaží sa rozvíjať logické a algoritmické myslenie študenta, resp. konštruktéra tak, aby videl konečný cieľ svojho snaženia vo výsledku vhodnom pre realizáciu v praxi.

Vydavateľ Slovenská poľnohospodárska uni
Počet strán 220
Rok vydania 2014
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788055212074
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/80829/konstrukcne-prvky-strojov
Predmetu nadväzuje, zúročuje a technicky aplikuje vedomosti získané z príbuzných predmetov, čím sa stáva ich technickou nadstavbou a snaží sa rozvíjať logické a algoritmické myslenie študenta, resp. konštruktéra tak, aby videl konečný cieľ svojho snaženia vo výsledku vhodnom pre realizáciu v praxi.

Ďalšie z kategórie fyzika, astronómia