Španielčina do ucha

kolektív autorov

Pre začiatočníkov až mierne pokročilých Španielsko-slovenský audiokurz, ktorý sa zameriava na všetky zložky štúdia jazyka naraz. Španielčina do ucha je veľmi rozsiahly výučbový materiál, ktorý obsahuje 3500 ozvučených príkladových viet, slov a fráz a ďalejvýstižné vysvetlenie všetkých gramatických javov v audio forme.

Prehľadné a systematické radenie gramatických i konverzačných okruhov (nájdete vždy rýchlo a presne to, čo práve potrebujete). Všetky produkty sú vytvorené na základe praktických skúseností svýučbou cudzích jazykov, v spolupráci s tímom lektorov jazykovej školy Eddica. Vydavateľstvo Eddica je zakladateľom a priekopníkom výučby prostredníctvom audioučebníc. Vykonávame vlastný vývoj a zdokonalenie audioučebníc, do ktorého zapracovávame praktické námety a pripomienky užívateľov. Preto sú naše výrobky z hľadiska funkčnosti a spôsobu práce na najvyššej úrovni. V súčasnosti máme najširšiu ponuku audioučebníc obsahujúce tituly pre všeobecnú výučbu jazyka, odbornú slovnej zásoby a tituly pre deti. Obsah: Výslovnosť Číslovky Rod a číslo podstatných mien, sloveso SER, tykanie a vykanie, zápor Časovanie slovies, člen, otázka, Que, QUIÉN Privlastňovacie zámená, zvolací vety, Mucha, poco Nepravidelné slovesá (VER, Saber, DAR), výraz HAY, ukazovacie zámená, priamy a nepriamy predmet Nepravidelné slovesá (TRAER, poner, decir), väzba ME Gusto, ME duel Zvratné slovesá, určovanie času, výrazy tambien, TAMPOCO Slovesá IR, SALIR, venir, predložky, gerundium, tvary zámen Slovesá COGER, CONOCER, ÖIR, rozkazovací spôsob kladný Záporný rozkazovací spôsob, prídavné mená a ich stupňovanie Väzba ACABAR DE, zložený minulý čas Minulý čas, privlastňovacie zámená Minulý čas u nepravidelných slovies, porovnávanie Budúci čas, podmienka reálna, predložky POR, PARA Imperfektum, väzby Antes DE, después DE Plusquamperfektum, nepriama reč, trpný rod Podmieňovací spôsob, časová súslednosť, vzťažné zámená Názvy konverzačných tém: Rodina Šport Práce, povolania Nákupy Pozdravy Ubytovanie Na cestách Jedlo Pošta, banka Zemepis Politika Kino, divadlo Médiá a komunikácia Móda Voľný čas Telefonovanie Mesto Predložky

E-audio na stiahnutie v digitálnom formáte MP3 ?
10,95 €
 

Titul je dostupný ihneď na stiahnutie
Vydavateľ Eddica
Verzia Neskrátená
Dĺžka v minútach 4 hod. 51 min.
Zvuk Slovenčina
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/78515/spanielcina-do-ucha
Prehľadné a systematické radenie gramatických i konverzačných okruhov (nájdete vždy rýchlo a presne to, čo práve potrebujete). Všetky produkty sú vytvorené na základe praktických skúseností svýučbou cudzích jazykov, v spolupráci s tímom lektorov jazykovej školy Eddica. Vydavateľstvo Eddica je zakladateľom a priekopníkom výučby prostredníctvom audioučebníc. Vykonávame vlastný vývoj a zdokonalenie audioučebníc, do ktorého zapracovávame praktické námety a pripomienky užívateľov. Preto sú naše výrobky z hľadiska funkčnosti a spôsobu práce na najvyššej úrovni. V súčasnosti máme najširšiu ponuku audioučebníc obsahujúce tituly pre všeobecnú výučbu jazyka, odbornú slovnej zásoby a tituly pre deti. Obsah: Výslovnosť Číslovky Rod a číslo podstatných mien, sloveso SER, tykanie a vykanie, zápor Časovanie slovies, člen, otázka, Que, QUIÉN Privlastňovacie zámená, zvolací vety, Mucha, poco Nepravidelné slovesá (VER, Saber, DAR), výraz HAY, ukazovacie zámená, priamy a nepriamy predmet Nepravidelné slovesá (TRAER, poner, decir), väzba ME Gusto, ME duel Zvratné slovesá, určovanie času, výrazy tambien, TAMPOCO Slovesá IR, SALIR, venir, predložky, gerundium, tvary zámen Slovesá COGER, CONOCER, ÖIR, rozkazovací spôsob kladný Záporný rozkazovací spôsob, prídavné mená a ich stupňovanie Väzba ACABAR DE, zložený minulý čas Minulý čas, privlastňovacie zámená Minulý čas u nepravidelných slovies, porovnávanie Budúci čas, podmienka reálna, predložky POR, PARA Imperfektum, väzby Antes DE, después DE Plusquamperfektum, nepriama reč, trpný rod Podmieňovací spôsob, časová súslednosť, vzťažné zámená Názvy konverzačných tém: Rodina Šport Práce, povolania Nákupy Pozdravy Ubytovanie Na cestách Jedlo Pošta, banka Zemepis Politika Kino, divadlo Médiá a komunikácia Móda Voľný čas Telefonovanie Mesto Predložky

Ďalšie z kategórie iné