Nemčina do ucha

kolektív autorov

Pre začiatočníkov až mierne pokročilých EXKLUZÍVNE IBA U NÁS! Nemecko-slovenský audiokurz, ktorý sa zameriava na všetky zložky štúdia jazyka naraz. Nemčina do ucha je výukový materiál, ktorý obsahuje rozsiahlu zásobu príkladových viet, slov a fráz a ďalej výstižné vysvetlenie všetkých gramatických javov v audio forme.

Prehľadné a systematické radenie gramatických i konverzačných okruhov (nájdete vždy rýchlo a presne to, čo práve potrebujete). Audioučebnica sa zameriava na všeobecnú výučbu jazyka. Výučba je založená na metóde drilu, kedy sa cudzí jazyk učíte pomocou množstva príkladových viet systematicky radených podľa jednotlivých gramatických okruhov, čo má trojaký účinok: zlepšenie porozumenia, výučba gramatiky, rozšírenie slovnej zásoby. Obsah: Sloveso Seina / Kladná a záporná oznamovacia veta / Tvorenie otázky Časovanie pravidelných slovies / Sloveso kommen Člen určitý a neurčitý Skloňovanie podstatných mien Privlastňovacie zámená Časovanie nepravidelných slovies / Rozkazovací spôsob Skloňovanie osobnýchzámen Spôsobové slovesá Slovesá s odlučiteľnou predponou Predložky sa 3. Pádom Predložky sa 4. pádom Predložky sa 3. a 4. pádom Zvratné slovesá Skloňovanie prídavných mien Prídavné meno a podstatné meno bez člena / Stupňovanie prídavných mien Slovesné predložkové väzby - slovná zásoba Sloveso werden a vyjadrenie zmeny stavu / Budúci čas Minulý čas pravidelných (slabých) slovies Minulý čas nepravidelných (silných) slovies Zpodstatněná prídavné mená Príčastie prítomné Príčastie minulé Trpný rod Infinitivní väzby haben + ZU, Seine + ZU Infinitivní konštrukcia - infinitív s ZU a bez ZU Vedľajšie vety a infinitivní konštrukcia Vyjadrenie podmienky - WÜRDE + infinitív Použitie tvarov spojovacieho préterita Spojovacieho plusquamperfekta Vzťažné vety Modálne slovesá - perfektum a ďalšie použitie Plusquamperfektum a časová súslednosť Nepriama reč Názvy konverzačných tém: Základné frázy, nemeckej číslovky Pýtania sa na cestu V hoteli, ubytovanie Jedlo a nápoje V reštaurácii Nakupovanie Rodina U lekára, ľudské telo Práce, povolania Telefonovanie Mesto Určovanie času Počasie Šport a hry Hudba, literatúra Film a divadlo Ľudské vlastnosti Tv, rádio, tlač Štát, vláda, politika Zemepis Predložkové väzby Hraničný prechod, colné odbavenie Cestovanie vlakom Jazda autom Servi, dopravné priestupky, nehodu Banka, zmenáreň Pošta Dorozumievanie Ospravedlnenie, nespokojnosť a rozhorčenie, reklamácie a chyby Poďakovanie, prosby, rady Súhlas, nesúhlas Osobné údaje Cestovanie lietadlom Cestovanie loďou Mestská doprava Na políciu NávštevaNázvy obchodov

E-audio na stiahnutie v digitálnom formáte MP3 ?
30,37 €
 

Titul je dostupný ihneď na stiahnutie
Vydavateľ Eddica
Verzia Neskrátená
Dĺžka v minútach 23 hod. 32 min.
Zvuk Slovenčina
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/78513/nemcina-do-ucha
Prehľadné a systematické radenie gramatických i konverzačných okruhov (nájdete vždy rýchlo a presne to, čo práve potrebujete). Audioučebnica sa zameriava na všeobecnú výučbu jazyka. Výučba je založená na metóde drilu, kedy sa cudzí jazyk učíte pomocou množstva príkladových viet systematicky radených podľa jednotlivých gramatických okruhov, čo má trojaký účinok: zlepšenie porozumenia, výučba gramatiky, rozšírenie slovnej zásoby. Obsah: Sloveso Seina / Kladná a záporná oznamovacia veta / Tvorenie otázky Časovanie pravidelných slovies / Sloveso kommen Člen určitý a neurčitý Skloňovanie podstatných mien Privlastňovacie zámená Časovanie nepravidelných slovies / Rozkazovací spôsob Skloňovanie osobnýchzámen Spôsobové slovesá Slovesá s odlučiteľnou predponou Predložky sa 3. Pádom Predložky sa 4. pádom Predložky sa 3. a 4. pádom Zvratné slovesá Skloňovanie prídavných mien Prídavné meno a podstatné meno bez člena / Stupňovanie prídavných mien Slovesné predložkové väzby - slovná zásoba Sloveso werden a vyjadrenie zmeny stavu / Budúci čas Minulý čas pravidelných (slabých) slovies Minulý čas nepravidelných (silných) slovies Zpodstatněná prídavné mená Príčastie prítomné Príčastie minulé Trpný rod Infinitivní väzby haben + ZU, Seine + ZU Infinitivní konštrukcia - infinitív s ZU a bez ZU Vedľajšie vety a infinitivní konštrukcia Vyjadrenie podmienky - WÜRDE + infinitív Použitie tvarov spojovacieho préterita Spojovacieho plusquamperfekta Vzťažné vety Modálne slovesá - perfektum a ďalšie použitie Plusquamperfektum a časová súslednosť Nepriama reč Názvy konverzačných tém: Základné frázy, nemeckej číslovky Pýtania sa na cestu V hoteli, ubytovanie Jedlo a nápoje V reštaurácii Nakupovanie Rodina U lekára, ľudské telo Práce, povolania Telefonovanie Mesto Určovanie času Počasie Šport a hry Hudba, literatúra Film a divadlo Ľudské vlastnosti Tv, rádio, tlač Štát, vláda, politika Zemepis Predložkové väzby Hraničný prechod, colné odbavenie Cestovanie vlakom Jazda autom Servi, dopravné priestupky, nehodu Banka, zmenáreň Pošta Dorozumievanie Ospravedlnenie, nespokojnosť a rozhorčenie, reklamácie a chyby Poďakovanie, prosby, rady Súhlas, nesúhlas Osobné údaje Cestovanie lietadlom Cestovanie loďou Mestská doprava Na políciu NávštevaNázvy obchodov

Ďalšie z kategórie iné