Dvacáté století / The Twentieth Century 2/2012

5 %

Dvacáté století / The Twentieth Century 2/2012

kolektív autorov

Obsah: Editorial - Nad sedmým číslem časopisu Dvacáté století – The Twentieth Century / Martin Kovář Studie I -„Vzhůru na Východ!“ K ekonomickým vztahům habsburské monarchie s Japonskem před první světovou válkou (1900–1914) / Aleš Skřivan st. - Německo a (versus) Německo.

Vztahy mezi Spolkovou republikou Německo a Německou demokratickou republikou v závěru studené války / Jakub Doležal -„Kde se nachází Che?“ Tajný pobyt Che Guevary v Československu / Michal Zourek Studie II - Novou cestou. Kosovo ve druhé polovině roku 1966/ Jan Pelikán - Rozpad, válka a diplomacie. Ruská (sovětská) zahraniční politika v první fázi konfliktu v zemích bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie (1991–1995) / Stanislav Tumis -„Bratrská pomoc“ Polsku? Role Varšavské smlouvy v první fázi polské krize (červenec-prosinec 1980) / Matěj Bílý Rozhovor - Návrat do Londýna je návratem domů, návratem ke kořenům. Rozhovor Jaromíra Soukupa s Martinem Kovářem (nejen) o olympijských hrách v Londýně Jubileum - Robert Kvaček – „Jeden český osud“. Profesor Robert Kvaček se dožívá osmdesáti let / Martin Kovář Recenze & ZprávyČasopis, vydávaný od roku 2004 (původně jako ročenka Semináře nejnovějších dějin) Ústavem světových dějin FF UK v Praze, obsahuje studie českých i zahraničních odborníků, kteří svůj výzkum soustředí zejména na světové a obecné politické, hospodářské, sociální a kulturní dějiny 20. století (s nezbytnými přesahy do 19. a 21. století a také do dalších příbuzných oborů, například do politologie). Součástí časopisu jsou též příspěvky z konferencí, kolokvií a pracovních seminářů, tematicky zaměřených na české a především světové a obecné dějiny 20. století, totéž platí o recenzích prací domácích i zahraničních historiků. Časopis vychází dvakrát ročně, první (jarní) číslovždy v českém, druhé (podzimní) v anglickém jazyce. Studies - The Peerage of Tudor Ireland in Modern Historiography (1945–present) (Gerald Power) - Rethinking the Political Economy of Americanization. - The Beginning of a Historical Critique (Frank Gerits) - Ten Years from the History of Fiume, 1914–1924 - (László Gulyás – Lóránt Bali) - Oswald Mosley’s Concept of a United Europe. A Contribution to the Study of Pan-European Nationalism (Jakub Drábik) - “Red Lights” in “Red Country“. Sex Workers in Postsocialist China (Denisa Hilbertová) - Survival Strategies of Soviet Citizens during the Stalinist Era (Jan Adamec) - Making of the Communist Welfare State in Czechoslovakia (Jakub Rákosník) - The Truman Administration and Anti-Communist Propaganda at the Beginning of the Cold War: Main Characteristic and Phenomena (Daniel Srch) - The Brussels Crisis (January 1963). British Press and the French Veto of the First British Application to the EEC (Lukáš Nevrkla) Articles - Pseudo-Gothic No More. The Haunted Campus in The Lecturer’s Tale by James Hynes (Lenka Pánková) - Portuguese Opposition and Humberto Delgado in Prague (Pavel Szobi) - “I Do Ask for Respect for My Entire Individuality!” Young Edvard Beneš’s Thoughts on Nation and Nationalism (1905–1911) (Pavel Horák)<br - The Reception of the Locarno Conference in the Czechoslovak Press (Lukáš Novotný – Hana Peštová) Reviews

Vydavateľ Filozofická fakulta UK v Praze
Počet strán 200
Rok vydania 2013
Jazyk Čeština, angličtina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/67342/dvacate-stoleti-the-twentieth-century-22012
Vztahy mezi Spolkovou republikou Německo a Německou demokratickou republikou v závěru studené války / Jakub Doležal -„Kde se nachází Che?“ Tajný pobyt Che Guevary v Československu / Michal Zourek Studie II - Novou cestou. Kosovo ve druhé polovině roku 1966/ Jan Pelikán - Rozpad, válka a diplomacie. Ruská (sovětská) zahraniční politika v první fázi konfliktu v zemích bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie (1991–1995) / Stanislav Tumis -„Bratrská pomoc“ Polsku? Role Varšavské smlouvy v první fázi polské krize (červenec-prosinec 1980) / Matěj Bílý Rozhovor - Návrat do Londýna je návratem domů, návratem ke kořenům. Rozhovor Jaromíra Soukupa s Martinem Kovářem (nejen) o olympijských hrách v Londýně Jubileum - Robert Kvaček – „Jeden český osud“. Profesor Robert Kvaček se dožívá osmdesáti let / Martin Kovář Recenze & ZprávyČasopis, vydávaný od roku 2004 (původně jako ročenka Semináře nejnovějších dějin) Ústavem světových dějin FF UK v Praze, obsahuje studie českých i zahraničních odborníků, kteří svůj výzkum soustředí zejména na světové a obecné politické, hospodářské, sociální a kulturní dějiny 20. století (s nezbytnými přesahy do 19. a 21. století a také do dalších příbuzných oborů, například do politologie). Součástí časopisu jsou též příspěvky z konferencí, kolokvií a pracovních seminářů, tematicky zaměřených na české a především světové a obecné dějiny 20. století, totéž platí o recenzích prací domácích i zahraničních historiků. Časopis vychází dvakrát ročně, první (jarní) číslovždy v českém, druhé (podzimní) v anglickém jazyce. Studies - The Peerage of Tudor Ireland in Modern Historiography (1945–present) (Gerald Power) - Rethinking the Political Economy of Americanization. - The Beginning of a Historical Critique (Frank Gerits) - Ten Years from the History of Fiume, 1914–1924 - (László Gulyás – Lóránt Bali) - Oswald Mosley’s Concept of a United Europe. A Contribution to the Study of Pan-European Nationalism (Jakub Drábik) - “Red Lights” in “Red Country“. Sex Workers in Postsocialist China (Denisa Hilbertová) - Survival Strategies of Soviet Citizens during the Stalinist Era (Jan Adamec) - Making of the Communist Welfare State in Czechoslovakia (Jakub Rákosník) - The Truman Administration and Anti-Communist Propaganda at the Beginning of the Cold War: Main Characteristic and Phenomena (Daniel Srch) - The Brussels Crisis (January 1963). British Press and the French Veto of the First British Application to the EEC (Lukáš Nevrkla) Articles - Pseudo-Gothic No More. The Haunted Campus in The Lecturer’s Tale by James Hynes (Lenka Pánková) - Portuguese Opposition and Humberto Delgado in Prague (Pavel Szobi) - “I Do Ask for Respect for My Entire Individuality!” Young Edvard Beneš’s Thoughts on Nation and Nationalism (1905–1911) (Pavel Horák)

Ďalšie z kategórie ostatné periodiká