Dějiny a současnost 5/2013

5 %

Dějiny a současnost 5/2013 Svatí Cyril a Metoděj. Bratři ze Soluně v českých dějinách

kolektív autorov

Z obsahu: Příběh intelektu, vůle a víry v Boha/ Před 1150 roky přišli Konstantin a Metoděj mezi Slovany - Libor Jan Příběh bratří Konstantina a Metoděje jako bychom všichni znali, dostal se nám pod kůži. Dva bratři z významného rodu ze Soluně, znalí slovanského jazyka, byli vysláni na Moravu šířitkřesťanství, které tam nemělo příliš pevné kořeny.

Konstantin s bratrem vymysleli originální nové písmo, které odpovídalo lépe slovanskému jazyku, jejž znali již ze svého domova, přeložili do něj evangelia a mešní ritus. Po několika letech působení na Moravě odešli do Říma ... Staroslověnské písemnictví v přemyslovských Čechách - František Čajka Když byli v roce 885 Metodějovi spolupracovníci a žáci vyhnáni z Velké Moravy, neznamenal tento akt definitivní konec staroslověnské vzdělanosti v obou jeho základních složkách –písemnictví a liturgii. I když se někdy důvodně předpokládá jisté přetrvávání slovanského písemnictví a liturgie v oblasti Velké Moravy, přímé doklady svědčící pro tuto hypotézu nejsou zcela průkazné. Avšak ještě za Metodějova života pronikla staroslověnská vzdělanost do Panonie a pravděpodobně také do Chorvatska, a šířila ... Středověká tradice o Velké Moravě / K instrumentalizaci historické tradice - David Kalhous Během Svatoplukovy vlády jen v krátkém dějinném údobí, trvajícím snad jen dvě desetiletí. Ačkoli tamní vládnoucí dynastie vymřela a přestože tamní arcibiskupství zaniklo, nacházeli si Cyril, Metoděj a zejména Svatopluk cestu na stránky legend a kronik po celý středověk, a to nejen na dnešním území Čech aMoravy. V průběhu 10. až 12. století se s nimi setkáme v Kristiánově legendě, vzniklé na sklonku 10. století v Čechách nebo v ... ? Tváře cyrilometodějské tradice - Alexandr Brummer Na tom, že Cyril a Metoděj přišli na Velkou Moravu v roce 863 a že zdejším Slovanům zprostředkovali písmo a bohoslužebný jazyk, se v českém prostředí v minulosti shodli všichni. S výkladem jejich odkazu to už tak jednoduché zdaleka nebylo. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, tedy 5. červenec, je od roku 1990 státním svátkem, a přestože v křesťanském prostředí promýšlení odkazu obou světců pokračuje, většina lidí tento den spíše ...

Vydavateľ NLN
Počet strán 50
Rok vydania 2013
Jazyk Čeština
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN KOS183952
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/67132/svati-cyril-a-metodej-bratri-ze-solune-v-ceskych-dejinach
Konstantin s bratrem vymysleli originální nové písmo, které odpovídalo lépe slovanskému jazyku, jejž znali již ze svého domova, přeložili do něj evangelia a mešní ritus. Po několika letech působení na Moravě odešli do Říma ... Staroslověnské písemnictví v přemyslovských Čechách - František Čajka Když byli v roce 885 Metodějovi spolupracovníci a žáci vyhnáni z Velké Moravy, neznamenal tento akt definitivní konec staroslověnské vzdělanosti v obou jeho základních složkách –písemnictví a liturgii. I když se někdy důvodně předpokládá jisté přetrvávání slovanského písemnictví a liturgie v oblasti Velké Moravy, přímé doklady svědčící pro tuto hypotézu nejsou zcela průkazné. Avšak ještě za Metodějova života pronikla staroslověnská vzdělanost do Panonie a pravděpodobně také do Chorvatska, a šířila ... Středověká tradice o Velké Moravě / K instrumentalizaci historické tradice - David Kalhous Během Svatoplukovy vlády jen v krátkém dějinném údobí, trvajícím snad jen dvě desetiletí. Ačkoli tamní vládnoucí dynastie vymřela a přestože tamní arcibiskupství zaniklo, nacházeli si Cyril, Metoděj a zejména Svatopluk cestu na stránky legend a kronik po celý středověk, a to nejen na dnešním území Čech aMoravy. V průběhu 10. až 12. století se s nimi setkáme v Kristiánově legendě, vzniklé na sklonku 10. století v Čechách nebo v ... ? Tváře cyrilometodějské tradice - Alexandr Brummer Na tom, že Cyril a Metoděj přišli na Velkou Moravu v roce 863 a že zdejším Slovanům zprostředkovali písmo a bohoslužebný jazyk, se v českém prostředí v minulosti shodli všichni. S výkladem jejich odkazu to už tak jednoduché zdaleka nebylo. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, tedy 5. červenec, je od roku 1990 státním svátkem, a přestože v křesťanském prostředí promýšlení odkazu obou světců pokračuje, většina lidí tento den spíše ...

Ďalšie z kategórie dějiny a současnost