Zdařilá demokracie

5 %

Zdařilá demokracie Dějiny Spolkové republiky Německo od jejích počátků až po dnešek

Wolfrum Edgar

Po všech katastrofách, jimiž se německé dějiny vyznačovaly, je Spolková republika šťastným příběhem. V letech studené války se stala kotvou stability, od šedesátých let odstartovala novou dynamiku směřující k otevřené společnosti, zaručila lidem blahobyt a počínaje sedmdesátými lety zvládla řadu krizí lépe než mnoho jiných západních států.

Jakkoliv je Spolková republika Německo jádrem i osou Wolfrumovy knihy, čtenář vnímá půlstoletí jejích dějin také v celosvětovém a celoevropském kontextu (včetně zajímavých exkurzů na téma budování společné Evropy) a dění politické a ekonomické jde v knize ruku v ruce s událostmi v kultuře i v sociální oblasti. S trochou hořkosti lze konstatovat, že Wolfrumova kniha je popisem úspěšných poválečných dějin Evropy, na nichž jsme se mohli podílet, kdyby železná opona nespadla právě na Šumavě. Německá demokracie vybudovaná na troskách diktatury (...) Počínaje léty, kdy se Německo nacházelo pod správou vítězných velmocí, líčí dějiny Spolkové republiky od jejího ustavení v roce 1949 až do konce 20. století. Již sám název naznačuje, v čem spočívá význam tohoto státu a z jakého důvodu dodnes budí obdiv. Demokratické uspořádání bylo v poválečném Německu vytvářeno jako určitý projekt, který přicházel zvnějšku. (...) Kromě klasických dějin politiky věnuje autor velkou pozornost také vývoji hospodářství a především sociálním proměnám a modernizaci německé společnosti a jejích postojů. Společně s těmito posuny se upevňovala demokracie a její instituce. Nepřehlédnutelnou roli v tomto pozoruhodném procesu hrála ale i studená válka, která Spolkovou republiku postavila po bok Západu. Jan Dobeš, 10.2.2009

Vydavateľ Barrister & Principal
Počet strán 584
Rok vydania 2008
Jazyk Čeština
Väzba HB
EAN 9788087029435
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/64009/zdarila-demokracie-dejiny-spolkove-republiky-neme
Jakkoliv je Spolková republika Německo jádrem i osou Wolfrumovy knihy, čtenář vnímá půlstoletí jejích dějin také v celosvětovém a celoevropském kontextu (včetně zajímavých exkurzů na téma budování společné Evropy) a dění politické a ekonomické jde v knize ruku v ruce s událostmi v kultuře i v sociální oblasti. S trochou hořkosti lze konstatovat, že Wolfrumova kniha je popisem úspěšných poválečných dějin Evropy, na nichž jsme se mohli podílet, kdyby železná opona nespadla právě na Šumavě. Německá demokracie vybudovaná na troskách diktatury (...) Počínaje léty, kdy se Německo nacházelo pod správou vítězných velmocí, líčí dějiny Spolkové republiky od jejího ustavení v roce 1949 až do konce 20. století. Již sám název naznačuje, v čem spočívá význam tohoto státu a z jakého důvodu dodnes budí obdiv. Demokratické uspořádání bylo v poválečném Německu vytvářeno jako určitý projekt, který přicházel zvnějšku. (...) Kromě klasických dějin politiky věnuje autor velkou pozornost také vývoji hospodářství a především sociálním proměnám a modernizaci německé společnosti a jejích postojů. Společně s těmito posuny se upevňovala demokracie a její instituce. Nepřehlédnutelnou roli v tomto pozoruhodném procesu hrála ale i studená válka, která Spolkovou republiku postavila po bok Západu. Jan Dobeš, 10.2.2009

Ďalšie z kategórie európske dejiny