Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky

5 %

Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky

kolektív autorov

Uvedená kniha s podtitulem Úvod do molekulární biologie buňky představujesvého druhu ojedinělou publikaci. Především proto, že je jakýmsi mostem mezi velmi podrobnými obsáhlými monografiemi o molekulární buněčné biologii a praktickými potřebami výuky na vysokých a středních školách.

Kniha obsahuje devatenáct hlavních kapitol a několik speciálních panelů, věnovaných názornému vysvětlení základních metodických přístupů ke studiu buňky a principiálních otázek. Sled kapitol je v podstatě klasický a obdobný jako v učebnicích většího formátu. Čtenář na 630 stranách textu doprovázených téměř sedmi sty barevnými ilustracemi postupně prochází úvodem o buňce, představeny jsou chemické komponenty buňky, vyloženy jsou chemické a biochemické pojmy, nezbytné pro další výklad (energie, katalýza, biosyntéza), vysvětlen je způsob získávání energie v buňce, následuje výklad o struktuře a funkcích proteinů, DNK. Poté se již čtenář dostává k základům molekulární biologie: popsána je cesta od DNK k proteinu, vyložena je současná představa o chromozómech a genové regulaci, následují kapitoly o genetických variacích a technologiích genetického inženýrství. Po této přípravě je již čtenář schopen se ponořit do dalších kapitol: struktura membrán, membránový trasport, generace energie, buněčné kompartmenty a transport. Vyjímečně dobře jsou napsány závěrečné kapitoly, které umožňují čtenáři pochopit komplexitu organizace fungování buněk a tkání: buněčná komunikace, cytoskelet, buněčné dělení, kontrola buněčného cyklu a buněčná smrt, tkáně. Snad ve všech kapitolách didaktická úroveň textu překračuje obdobné publikace a autoři používají jednoduchá slova k popisu i velmi složitých dějů. Plně se zde zúrodnily zkušenosti autorů z pedagogické činnosti na předních světových universitách. Text je provázen velkým množstvím kvalitních a názorných obrázků a schémat. Již při studiu jednotlivých kapitol čtenář nalezne barevně odlišené otázky, které ho nutí si ujasnit základní pojmy vykládané látky. Na konci každé kapitoly pak je umístěn souhrn základních konceptů, seznam klíčových slov a další otázky k zodpovězení. Odpovědi na všechny otázky pak jsou podrobně vyloženy na konci knihy. Speciálním oddílem knihy je ještě slovník základních pojmů, který i pomocí obrázků vysvětluje terminologii molekulární buněčné biologie.

Vydavateľ Espero
Počet strán 740
Rok vydania 2005
Jazyk Čeština
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788090290624
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/63524/zaklady-bunecne-biologie-uvod-do-molekularni-biol
Kniha obsahuje devatenáct hlavních kapitol a několik speciálních panelů, věnovaných názornému vysvětlení základních metodických přístupů ke studiu buňky a principiálních otázek. Sled kapitol je v podstatě klasický a obdobný jako v učebnicích většího formátu. Čtenář na 630 stranách textu doprovázených téměř sedmi sty barevnými ilustracemi postupně prochází úvodem o buňce, představeny jsou chemické komponenty buňky, vyloženy jsou chemické a biochemické pojmy, nezbytné pro další výklad (energie, katalýza, biosyntéza), vysvětlen je způsob získávání energie v buňce, následuje výklad o struktuře a funkcích proteinů, DNK. Poté se již čtenář dostává k základům molekulární biologie: popsána je cesta od DNK k proteinu, vyložena je současná představa o chromozómech a genové regulaci, následují kapitoly o genetických variacích a technologiích genetického inženýrství. Po této přípravě je již čtenář schopen se ponořit do dalších kapitol: struktura membrán, membránový trasport, generace energie, buněčné kompartmenty a transport. Vyjímečně dobře jsou napsány závěrečné kapitoly, které umožňují čtenáři pochopit komplexitu organizace fungování buněk a tkání: buněčná komunikace, cytoskelet, buněčné dělení, kontrola buněčného cyklu a buněčná smrt, tkáně. Snad ve všech kapitolách didaktická úroveň textu překračuje obdobné publikace a autoři používají jednoduchá slova k popisu i velmi složitých dějů. Plně se zde zúrodnily zkušenosti autorů z pedagogické činnosti na předních světových universitách. Text je provázen velkým množstvím kvalitních a názorných obrázků a schémat. Již při studiu jednotlivých kapitol čtenář nalezne barevně odlišené otázky, které ho nutí si ujasnit základní pojmy vykládané látky. Na konci každé kapitoly pak je umístěn souhrn základních konceptů, seznam klíčových slov a další otázky k zodpovězení. Odpovědi na všechny otázky pak jsou podrobně vyloženy na konci knihy. Speciálním oddílem knihy je ještě slovník základních pojmů, který i pomocí obrázků vysvětluje terminologii molekulární buněčné biologie.

Ďalšie z kategórie biológia