Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna

5 %

Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna

Keller Jan, Tvrdý Lubor

Kniha se zabývá analýzou vývoje poslání školy a vzdělání v moderní společnosti, a to konkrétně v průběhu 20. století. V empirické části přináší analýzu profilu vysokoškoláků v České republice z hlediska požadavků trhu práce. Kniha zprostředkuje informace o debatách týkajících se nerovností v přístupu ke vzdělání, především ve francouzské a anglosaské sociologii.

Všímá si rovněž nejnovějšího vývoje, kdy vzdělání má sloužit jako forma pojistky před sociálními riziky v situaci, kdy dosavadní systémy pojištění selhávají. V těchto souvislostech zkoumá obsah, možnosti i meze kategorií kulturního a sociálního kapitálu. V empirické části se kniha zabývá především třemi okruhy problémů: 1. Zkoumá hodnoty a postoje českých vysokoškoláků, které jsou relevantní z hlediska potřeb trhu práce. 2. Testuje hypotézy o úloze neformálních sítí kontaktů a známostí při hledání práce lidmi s různou úrovní vzdělání. 3. Zabývá se problémem vnitřní diferenciace českých vysokoškoláků podle objektivních kritérií (výše příjmu, riziko nezaměstnanosti, autonomie práce) i kritérií subjektivních (pocit jistoty, spokojenost s prací, perspektivnost zaměstnání). Kniha představuje pokus o sladění historicko-teoretického přístupu s přístupem empirickým. Zároveň usiluje o to, nastínit problematiku vzdělanosti v České republice v kontextu evropského vývoje, tedy v porovnání se zkušenostmi, jimiž prošly ty země západní Evropy, které jsou v budování společnosti vzdělání dále než Česká republika.

Vydavateľ Slon
Počet strán 183
Rok vydania 2007
Edícia Studie
Jazyk Čeština
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788086429786
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/62788/vzdelanostni-spolecnost-chram-vytah-a-pojistovna
Všímá si rovněž nejnovějšího vývoje, kdy vzdělání má sloužit jako forma pojistky před sociálními riziky v situaci, kdy dosavadní systémy pojištění selhávají. V těchto souvislostech zkoumá obsah, možnosti i meze kategorií kulturního a sociálního kapitálu. V empirické části se kniha zabývá především třemi okruhy problémů: 1. Zkoumá hodnoty a postoje českých vysokoškoláků, které jsou relevantní z hlediska potřeb trhu práce. 2. Testuje hypotézy o úloze neformálních sítí kontaktů a známostí při hledání práce lidmi s různou úrovní vzdělání. 3. Zabývá se problémem vnitřní diferenciace českých vysokoškoláků podle objektivních kritérií (výše příjmu, riziko nezaměstnanosti, autonomie práce) i kritérií subjektivních (pocit jistoty, spokojenost s prací, perspektivnost zaměstnání). Kniha představuje pokus o sladění historicko-teoretického přístupu s přístupem empirickým. Zároveň usiluje o to, nastínit problematiku vzdělanosti v České republice v kontextu evropského vývoje, tedy v porovnání se zkušenostmi, jimiž prošly ty země západní Evropy, které jsou v budování společnosti vzdělání dále než Česká republika.

Ďalšie z kategórie sociológia