Filozofia v celostnom porozumení. Filozofia v jej pluralite, jednote a identite

Filozofia v celostnom porozumení. Filozofia v jej pluralite, jednote a identite

Letz Ján

Autor v tomto diele zo systémového hľadiska skúma kultúrny fenomén filozofie a s ním úzko spätý fenomén metafyziky s cieľom zistiť, aké má mať miesto a postavenie filozofia v kultúre a či filozofia napriek pluralite svojich podôb má byť len jedna a má sa v tomto zmysle v dejinách kontinuálne sebaidentifikovať. Využívajúc dejinno-vývojovú metódu aplikovanú na oblasť duchovného vývoja osobností a societ, dospel k záveru, že napriek častým divergenciám filozofických svetonázorov a myšlienkových prúdov sa uplatňuje v hlavnej, často skrytejvývojovej línii ich konvergencia, ktorá postupne čoraz zjavnejšie poukazuje na formovanie sa akejsi philosophia perennis vyššej kvality, postupne emergujúcej z nižších úrovní jej porozumenia pomocou zložitého filozofického dialógu medzi nosnými filozofickými konceptmi reprezentovanými poprednými mysliteľskými osobnosťami a myšlienkovými prúdmi.

Autor, hlásiaci sa k podobám filozofie inšpirovaným kresťanstvom, interpretuje túto filozofiu nového typu ako filozofiu božského Logosu, ktorá ako integrálna kristofilozofia nadobúda v dejinách čoraz zjavnejšie kontúry. Popri vlastnom dokazovaní týchto tvrdení sa odvoláva aj na rozsiahlu filozofickú literatúru i na svoje doterajšie filozofické dielo. Používa pritom najmä analektickú metódu, v zmysle ktorej z nižších úrovní porozumenia filozofie sa možno dostať výberovým zahrňovaním ich nosných prvkov a následnou syntetizáciou k takej kvalitatívne vyššej úrovni, ktorú už možno považovať in nuce za túto filozofiu nového typu. Táto podoba filozofie sa nemá chápať ako hotový filozofický útvar, ale ako centrálny útvar kultúry existujúci v zásadnej otvorenosti voči celku kultúry a smerujúci k zmysluplnému cieľu. Prof. Ján Letz sa venuje otázkam filozofie filozofie, metafilozofie a metafyziky – popri iných otázkach – už takmer 40 rokov. Publikoval z tejto oblasti vyše 30 štúdií a jednu monografiu. Svoj koncept nadčasovej integrujúcej filozofie zmysluplne otvárajúci budúcnosť postupne originálne filozoficky artikuloval na základe systematického štúdia svetovej, no i slovenskej filozofie, čo dokumentuje aj jeho rozsiahla vedecko-výskumná a publikačná činnosť (16 monografií a cca 140 vedeckých štúdií). Svoje poznatky prezentoval na vyše osemdesiatich vedeckých podujatiach doma i v zahraničí. Zastáva optimistickú koncepciu duchovných dejín, v zmysle ktorej dejiny napriek všetkým divergenciám až zlyhaniam postupne konvergujú vo všetkých oblastiach duchovnej aktivity a čoraz zreteľnejšie sprítomňujú horizont univerzálneho Krista. Pri tvorbe tohto konceptu bol inšpirovaný predovšetkým jeho veľkými učiteľmi, apoštolom Pavlom a Pierrom Teilhardom de Chardin.

Vydavateľ Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
Počet strán 204
Rok vydania 2012
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788080825522
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/6217/filozofia-v-celostnom-porozumeni-filozofia-v-jej
Autor, hlásiaci sa k podobám filozofie inšpirovaným kresťanstvom, interpretuje túto filozofiu nového typu ako filozofiu božského Logosu, ktorá ako integrálna kristofilozofia nadobúda v dejinách čoraz zjavnejšie kontúry. Popri vlastnom dokazovaní týchto tvrdení sa odvoláva aj na rozsiahlu filozofickú literatúru i na svoje doterajšie filozofické dielo. Používa pritom najmä analektickú metódu, v zmysle ktorej z nižších úrovní porozumenia filozofie sa možno dostať výberovým zahrňovaním ich nosných prvkov a následnou syntetizáciou k takej kvalitatívne vyššej úrovni, ktorú už možno považovať in nuce za túto filozofiu nového typu. Táto podoba filozofie sa nemá chápať ako hotový filozofický útvar, ale ako centrálny útvar kultúry existujúci v zásadnej otvorenosti voči celku kultúry a smerujúci k zmysluplnému cieľu. Prof. Ján Letz sa venuje otázkam filozofie filozofie, metafilozofie a metafyziky – popri iných otázkach – už takmer 40 rokov. Publikoval z tejto oblasti vyše 30 štúdií a jednu monografiu. Svoj koncept nadčasovej integrujúcej filozofie zmysluplne otvárajúci budúcnosť postupne originálne filozoficky artikuloval na základe systematického štúdia svetovej, no i slovenskej filozofie, čo dokumentuje aj jeho rozsiahla vedecko-výskumná a publikačná činnosť (16 monografií a cca 140 vedeckých štúdií). Svoje poznatky prezentoval na vyše osemdesiatich vedeckých podujatiach doma i v zahraničí. Zastáva optimistickú koncepciu duchovných dejín, v zmysle ktorej dejiny napriek všetkým divergenciám až zlyhaniam postupne konvergujú vo všetkých oblastiach duchovnej aktivity a čoraz zreteľnejšie sprítomňujú horizont univerzálneho Krista. Pri tvorbe tohto konceptu bol inšpirovaný predovšetkým jeho veľkými učiteľmi, apoštolom Pavlom a Pierrom Teilhardom de Chardin.

Ďalšie z kategórie filozofia