Prednemocničná urgentná medicína

5 %

Prednemocničná urgentná medicína

kolektív autorov

Vďaka čitateľom, ktorí prejavili záujem o prvé vydanie knihy Prednemocničná urgentná medicína, dostávate do rúk druhé, doplnené a prepracované vydanie. Do autorského kolektívu boli prizvaní 4 ďalší spoluautori a pribudlo 27 nových kapitol.

Ostatné texty boli prepracované, aktualizované o nové poznatky tak, aby ešte lepšie vyšli v ústrety záujemcom o prednemocničnú neodkladnú starostlivosť z radov lekárov urgentnej medicíny, ale aj lekárom z iných špecializácií, zdravotníckym záchranárom, sestrám pracujúcim v záchranných službách a na oddeleniach urgentnej medicíny (urgentných príjmoch), akoaj niektorým dobrovoľným záchranárom a laikom školeným v prvej pomoci. Ako autori ďakujeme všetkým nemenovaným užívateľom prvého vydania knihy za záujem, prejavy uznania, odborné námety aj kritické pripomienky. Pri príprave druhého vydania nám pomohli všetky vaše reakcie, jednoducho nám dodali chuť na písanie a potrebnú energiu. Od prvého vydania sa zmenila situácia v záchrannej zdravotnej službe v tom, že sa zmenila štruktúra diagnóz, ku ktorým prichádza posádka RZP alebo RLP. Zvýšil sa počet posádok v rokoch 2005 a 2006, v dôsledku zmien spoločenskej klímy sa zvýšil aj dopyt zo strany geriatrických a onkologických pacientov, pribudli pacienti s poruchami psychiky (neurózy aj psychózy), pacienti z marginalizovaných skupín obyvateľstva (bezdomovci, neprispôsobivé menšiny) a pacienti s následkami chronických toxikománií. Vďaka pokrokom v liečbe ubudli pacienti s chronickými respiračnými problémami a s arytmiami. V nemocniciach vznikajú urgentné príjmy, niekde iba podľa názvu, niekde skutočne v zmysle filozofie urgentnej medicíny. Druhé vydanie knihy reaguje aj na tieto zmeny. Nikde v medicíne sa nevyskytuje taká kombinácia nepriaznivých faktorov – nedostatok včasných informácií, časový tlak, nedostatok techniky, ľudí a diagnostická neistota – ako je to v urgentnej medicíne. Urgentná medicína vrátane svojej neoddeliteľnej súčasti – medicíny katastrof – preto nie je len subšpecializáciou alebo suprašpecializáciou, ale odlišnou špecializáciou. Vyžaduje unikátne zručnosti a špeciálne vedomosti. Táto publikácia spolu s knižkou Medicína katastrof (ed. T. Bulíková) tvoria kostru vedomostí pracovníkov záchranných zdravotných služieb a urgentných príjmov. V mnohých prípadoch sa stretávame s pacientmi, ktorí podľa nás, záchranárov, nie sú indikovaní na výjazd záchrannej zdravotnej služby, nepatria do čakárne urgentného príj - mu. Je to dané pretrvávajúcim povedomím, že o zdravie sa nemá starať chorý človek, ale zdravotníctvo. Roky sa všetkým vštepovalo, že zdravotníctvo je zadarmo, každý má nároktakmer na všetko podľa svojich potrieb, a teraz len žneme úrodu ešte z predchádzajúceho režimu. Druhým faktorom „zneužívania“ záchrannej služby a urgentných príjmov je náš vybudovaný imidž. Ukázali sme, že prídeme na každé zavolanie rýchlo, dokážeme diagnostikovať ak nie priamo chorobu, tak aspoň problém, nečakáme s liečbou na dodanie všetkých konziliárnych vyšetrení, vieme zmierniť najakútnejšie ťažkosti, a ak nie sme s výsledkom spokojní, navrhneme pokračovanie liečby v nemocnici. Pacienti náš operatívnyprístup oceňujú tým, že pri zopakovaní ťažkostí sa už ani nenamáhajú vyhľadať zmluvného lekára alebo ambulantného špecialistu, ale oslovia priamo tiesňovú linku. Mali by sme to brať ako kompliment a tešiť sa z tejto niekedy bezhraničnej a často naivnej dôvery. Na druhej strane máme mnohokrát vyššiu autoritu ako lekári prvej línie a môžeme to využiť na osvetové pôsobenie. Vysvetlenie stavu a príčin, ktoré k nemu viedli, možnosť svojpomoci liekmi a postupmi dostupnými v každej domácnosti akceptujú klienti odnás viac v dôsledku vybudovanej dôvery. Aj v našich rukách je zníženie množstva výjazdov k ochoreniam, ktoré neohrozujú život, ako sú rôzne hraničné hypertenzie, neurózy, manželské a rodinné konflikty, problémy s návykovými látkami. Inou možnosťou znižovania tzv. neindikovaných výjazdov je zavedenie triedenia na urgentných príjmoch, aby pacient privezený záchrannou službou nebol automaticky považovaný za takého akútneho, že dostane ošetrenie skôr ako množstvo ďalších pacientov v čakárni, ktorí disciplinovane prišli vo vlastnej réžii a môžu mať ochorenie vyžadujúce prednostnú liečbu. Tiež by nemal byť samozrejmosťou odvoz sanitným vozidlom domov, ak je pacient po ošetrení mobilný a nevyžaduje dozor zdravotníka. Nedostatky verejnej dopravy a cena taxíka nie sú indikácie na dopravu sanitným vozidlom! V posledných rokoch sa skvalitnila poskytovaná starostlivosť. Pribudli lekári s atestáciou z urgentnej medicíny a množstvo zdravotníckych záchranárov a špecializovaných sestier s univerzitným vzdelaním. Snažme sa nielen udržať si vysokú úroveň profesionality, ale neustálym prehlbovaním a doplňovaním teoretických vedomostí a praktických zručností ju aj zvyšovať. Dôvera našich pacientov a ich rodinných príslušníkov je taká obrovská výhoda, o ktorej mnohí inízdravotnícki pracovníci iba snívajú. Nech je to pre nás povzbudením a drogou zvyšujúcou chuť do práce. V dnešnom svete sa štáty aj ich obyvatelia napriek globalizácii stále delia na rozvojové a rozvíjajúce, na sever a juh, východ a západ, demokratické a nedemokratické. S vedomosťami z tejto knihy zotriete všetky rozdiely a stanete sa rovnoprávnymi členmi celosvetovej záchranárskej obce. Ak by sa ktokoľvek náhle ocitol ako člen záchranárskej posádky v USA, Kanade, Japonsku, Austrálii, Turecku alebo kdekoľvek v Európe a robil by to, čo vie, ostatní by si ani nemuseli všimnúť, že je tam niekto cudzí. Nech vám je aj tento pocit spolupatričnosti a svetovosti povzbudením. Nebude väčšou odmenou pre autorský kolektív ako vaša radosť z práce a jej pozitívne dôsledky pre pacientov, o to viac, ak to bude postavené na vedomostiach, ktoré ste získali aj z tejto publikácie.

Vydavateľ Osveta
Počet strán 740
Rok vydania 2012
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788080633875
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/50159/prednemocnicna-urgentna-medicina
Ostatné texty boli prepracované, aktualizované o nové poznatky tak, aby ešte lepšie vyšli v ústrety záujemcom o prednemocničnú neodkladnú starostlivosť z radov lekárov urgentnej medicíny, ale aj lekárom z iných špecializácií, zdravotníckym záchranárom, sestrám pracujúcim v záchranných službách a na oddeleniach urgentnej medicíny (urgentných príjmoch), akoaj niektorým dobrovoľným záchranárom a laikom školeným v prvej pomoci. Ako autori ďakujeme všetkým nemenovaným užívateľom prvého vydania knihy za záujem, prejavy uznania, odborné námety aj kritické pripomienky. Pri príprave druhého vydania nám pomohli všetky vaše reakcie, jednoducho nám dodali chuť na písanie a potrebnú energiu. Od prvého vydania sa zmenila situácia v záchrannej zdravotnej službe v tom, že sa zmenila štruktúra diagnóz, ku ktorým prichádza posádka RZP alebo RLP. Zvýšil sa počet posádok v rokoch 2005 a 2006, v dôsledku zmien spoločenskej klímy sa zvýšil aj dopyt zo strany geriatrických a onkologických pacientov, pribudli pacienti s poruchami psychiky (neurózy aj psychózy), pacienti z marginalizovaných skupín obyvateľstva (bezdomovci, neprispôsobivé menšiny) a pacienti s následkami chronických toxikománií. Vďaka pokrokom v liečbe ubudli pacienti s chronickými respiračnými problémami a s arytmiami. V nemocniciach vznikajú urgentné príjmy, niekde iba podľa názvu, niekde skutočne v zmysle filozofie urgentnej medicíny. Druhé vydanie knihy reaguje aj na tieto zmeny. Nikde v medicíne sa nevyskytuje taká kombinácia nepriaznivých faktorov – nedostatok včasných informácií, časový tlak, nedostatok techniky, ľudí a diagnostická neistota – ako je to v urgentnej medicíne. Urgentná medicína vrátane svojej neoddeliteľnej súčasti – medicíny katastrof – preto nie je len subšpecializáciou alebo suprašpecializáciou, ale odlišnou špecializáciou. Vyžaduje unikátne zručnosti a špeciálne vedomosti. Táto publikácia spolu s knižkou Medicína katastrof (ed. T. Bulíková) tvoria kostru vedomostí pracovníkov záchranných zdravotných služieb a urgentných príjmov. V mnohých prípadoch sa stretávame s pacientmi, ktorí podľa nás, záchranárov, nie sú indikovaní na výjazd záchrannej zdravotnej služby, nepatria do čakárne urgentného príj - mu. Je to dané pretrvávajúcim povedomím, že o zdravie sa nemá starať chorý človek, ale zdravotníctvo. Roky sa všetkým vštepovalo, že zdravotníctvo je zadarmo, každý má nároktakmer na všetko podľa svojich potrieb, a teraz len žneme úrodu ešte z predchádzajúceho režimu. Druhým faktorom „zneužívania“ záchrannej služby a urgentných príjmov je náš vybudovaný imidž. Ukázali sme, že prídeme na každé zavolanie rýchlo, dokážeme diagnostikovať ak nie priamo chorobu, tak aspoň problém, nečakáme s liečbou na dodanie všetkých konziliárnych vyšetrení, vieme zmierniť najakútnejšie ťažkosti, a ak nie sme s výsledkom spokojní, navrhneme pokračovanie liečby v nemocnici. Pacienti náš operatívnyprístup oceňujú tým, že pri zopakovaní ťažkostí sa už ani nenamáhajú vyhľadať zmluvného lekára alebo ambulantného špecialistu, ale oslovia priamo tiesňovú linku. Mali by sme to brať ako kompliment a tešiť sa z tejto niekedy bezhraničnej a často naivnej dôvery. Na druhej strane máme mnohokrát vyššiu autoritu ako lekári prvej línie a môžeme to využiť na osvetové pôsobenie. Vysvetlenie stavu a príčin, ktoré k nemu viedli, možnosť svojpomoci liekmi a postupmi dostupnými v každej domácnosti akceptujú klienti odnás viac v dôsledku vybudovanej dôvery. Aj v našich rukách je zníženie množstva výjazdov k ochoreniam, ktoré neohrozujú život, ako sú rôzne hraničné hypertenzie, neurózy, manželské a rodinné konflikty, problémy s návykovými látkami. Inou možnosťou znižovania tzv. neindikovaných výjazdov je zavedenie triedenia na urgentných príjmoch, aby pacient privezený záchrannou službou nebol automaticky považovaný za takého akútneho, že dostane ošetrenie skôr ako množstvo ďalších pacientov v čakárni, ktorí disciplinovane prišli vo vlastnej réžii a môžu mať ochorenie vyžadujúce prednostnú liečbu. Tiež by nemal byť samozrejmosťou odvoz sanitným vozidlom domov, ak je pacient po ošetrení mobilný a nevyžaduje dozor zdravotníka. Nedostatky verejnej dopravy a cena taxíka nie sú indikácie na dopravu sanitným vozidlom! V posledných rokoch sa skvalitnila poskytovaná starostlivosť. Pribudli lekári s atestáciou z urgentnej medicíny a množstvo zdravotníckych záchranárov a špecializovaných sestier s univerzitným vzdelaním. Snažme sa nielen udržať si vysokú úroveň profesionality, ale neustálym prehlbovaním a doplňovaním teoretických vedomostí a praktických zručností ju aj zvyšovať. Dôvera našich pacientov a ich rodinných príslušníkov je taká obrovská výhoda, o ktorej mnohí inízdravotnícki pracovníci iba snívajú. Nech je to pre nás povzbudením a drogou zvyšujúcou chuť do práce. V dnešnom svete sa štáty aj ich obyvatelia napriek globalizácii stále delia na rozvojové a rozvíjajúce, na sever a juh, východ a západ, demokratické a nedemokratické. S vedomosťami z tejto knihy zotriete všetky rozdiely a stanete sa rovnoprávnymi členmi celosvetovej záchranárskej obce. Ak by sa ktokoľvek náhle ocitol ako člen záchranárskej posádky v USA, Kanade, Japonsku, Austrálii, Turecku alebo kdekoľvek v Európe a robil by to, čo vie, ostatní by si ani nemuseli všimnúť, že je tam niekto cudzí. Nech vám je aj tento pocit spolupatričnosti a svetovosti povzbudením. Nebude väčšou odmenou pre autorský kolektív ako vaša radosť z práce a jej pozitívne dôsledky pre pacientov, o to viac, ak to bude postavené na vedomostiach, ktoré ste získali aj z tejto publikácie.

Ďalšie z kategórie medicína