Vydavateľ Kalligram
Počet strán 797
Rok vydania 2013
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788081016790
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/4766/dejiny-socialneho-a-politickeho-myslenia
V našich, teda slovenských intelektuálnych horizontoch, ide oprvolezecký pokus! Prinajmenšom v tom zmysle, že jeho ambíciou je poskytnúť čitateľovi krítický, komentovaný, zdrojovo fundovaný prehľad názorov na neobyčajne významnú oblasť teoretickej refliexie - na predstavy o dynamike sociálnej skutočnosti, o jej formách a podobách, zdrojoch a príčinách. Ak myslíme na časový horizont, v ktorom sa autorský kolektív pohybuje, siaha ša k tzv. archaickému obdobiu, teda k Homérovi či Hesiodovi a postupne, cez množstvo protagonistov antických, stredovekých, renesančných a novovekých, dostáva sa až k súčasnosti, čím sa myslia autori typu K.Poppera, J.Rawlsa, R. Nozicka. Verejnosť a predovšetkým študenti odborov filozofie, politológie, resp. príbuzných študijných programov budú mať k dispozícii kompaktný text umožňujáci ponor do jednej z najzložitejších skutočností tohto sveta - do spôsobu, ako spoločnosti reflektovali samé seba, svoje začlenenie do dejín a veľkých súzvislostí života. Prof. PhDr. František Mihina, CSc. Kniha, ktorú čitateľ drží v ruke, je výsledkom úsilia podať obraz vývoja sociálneho a politického myslenia od antiky po súčasnosť, berúc do úvahy aj sociálne a politické myslenie charakteristické pre čínsku a islamslú civilizáciu. Projekt kombinuje niekoľko prístupov, od úvah o povahe vývoja sociálneho myslenia, cez všeobecné charakteristiky vybraných prúdov a škôl (helenizmus, osvietenstvo, škótske osvietenstvo, francúzsky tradicionalizmus, totalitarizmus, okntraktualizmus, komunitarizmus, feminizmus) až po kapitoly zamerané na prezentáciu vkladov tých mysliteľov, ktorí patria do základného kánonu sociálneho a politického myslenia. Autori chú vojím dielom osloviť nielen odbornú, ale aj širšiu kultúrnu verejnosť a rirodzene študentov. Ponúkajú čitateľom knihu, ktorú by sme mohli označiť za sprievodcu dejinami sociálneho a politického myslenia. Vzhľadom na svoje kvality, medzi ktorými nechýba pútavá forma výkladu, sa určite dočká viacerých vydaní a nepochybne i rozšírených. Prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.

Ďalšie z kategórie filozofia