Odhalené tajomstvá chémie

5 %

Odhalené tajomstvá chémie

Balog Miroslav, Tatarko Miroslav, kolektív autorov

Kniha je multidisciplinárnym dielom, ktorého spoločným menovateľom je chémia. Je spracovaná odborníkmi dlhodobo pracujúcimi v tej-ktorej z mnohých oblastí vedy.

Jej cieľom je jednoduchým a pútavým spôsobom vysvetliť čitateľom niektoré zaujímavé trendy v súčasnej chémii, ktorú dnes treba chápať v širšom zmysle, nielen ako klasickú „skúmavkovú“ chémiu, ale - ako sa pokúša vysvetliť táto kniha - aj ako mnohorakú, perspektívnu, zaujímavú a čarovnú vedu. Kniha je populárnovedecká publikácia určená predovšetkým pre stredoškolských a vysokoškolských študentov so záujmom poznania súčasnej chémie. Obsah knihy: 1. Biochémia - úspešná dcéra chémie 2.Metódy biochemického výskumu 3.Výnimočné enzýmy 4.Krv nie je voda - vlastnosti a využitie krvi pri diagnostike chorôb 5.Biotechnologické využitie mikroorganizmov 6.Mikroorganizmy a zdravie 7.Antibiotiká ako nástroje na potlačenie nežiaducich mikroorganizmov 8.Oxidačný stres a rakovina 9.Mutanty, mutácie a ich dôsledky 10.Klonovanie DNA a organizmov-génové manipulácie 11.Zlúčeniny kovov a živé organizmy-história a súčasnosť 12.Organická chémia v živej prírode 13.Syntéza org.zlúčenín 14.Od Aspirínu k Viagre 15.Kozmetická chémia na prahu tretieho tisícročia 16.Cyklotrónova príprava rádionuklidov 17.Rádiochemické mapovanie tela 18.Nukleárna magnetická rezonancia-jadrá atómov v službách chémie a medicíny 19.EPR spektroskopia 20.Panta rei-večný pohyb atómov 21.Moderná mikroskopia-okno do sveta atómov 22.Nanoštruktúrne kovy s výnimočnými vlastnosťami 23.Polymérne nanokompozity 24.Znovuzrodenie keramiky 25.Sklo okolo nás 26.Fullerény a uhlíkové nanorúrky-nanomateriál budúcnosti 27.Supravodiče 28.Chémia a svetlo 29.Rádioaktívne odpady-čo s nimi ? 30.Globálne problémy životného prostredia-najzávažnejšie problémy

Vydavateľ Veda
Počet strán 526
Rok vydania 2018
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788022416818
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/46374/odhalene-tajomstva-chemie
Jej cieľom je jednoduchým a pútavým spôsobom vysvetliť čitateľom niektoré zaujímavé trendy v súčasnej chémii, ktorú dnes treba chápať v širšom zmysle, nielen ako klasickú „skúmavkovú“ chémiu, ale - ako sa pokúša vysvetliť táto kniha - aj ako mnohorakú, perspektívnu, zaujímavú a čarovnú vedu. Kniha je populárnovedecká publikácia určená predovšetkým pre stredoškolských a vysokoškolských študentov so záujmom poznania súčasnej chémie. Obsah knihy: 1. Biochémia - úspešná dcéra chémie 2.Metódy biochemického výskumu 3.Výnimočné enzýmy 4.Krv nie je voda - vlastnosti a využitie krvi pri diagnostike chorôb 5.Biotechnologické využitie mikroorganizmov 6.Mikroorganizmy a zdravie 7.Antibiotiká ako nástroje na potlačenie nežiaducich mikroorganizmov 8.Oxidačný stres a rakovina 9.Mutanty, mutácie a ich dôsledky 10.Klonovanie DNA a organizmov-génové manipulácie 11.Zlúčeniny kovov a živé organizmy-história a súčasnosť 12.Organická chémia v živej prírode 13.Syntéza org.zlúčenín 14.Od Aspirínu k Viagre 15.Kozmetická chémia na prahu tretieho tisícročia 16.Cyklotrónova príprava rádionuklidov 17.Rádiochemické mapovanie tela 18.Nukleárna magnetická rezonancia-jadrá atómov v službách chémie a medicíny 19.EPR spektroskopia 20.Panta rei-večný pohyb atómov 21.Moderná mikroskopia-okno do sveta atómov 22.Nanoštruktúrne kovy s výnimočnými vlastnosťami 23.Polymérne nanokompozity 24.Znovuzrodenie keramiky 25.Sklo okolo nás 26.Fullerény a uhlíkové nanorúrky-nanomateriál budúcnosti 27.Supravodiče 28.Chémia a svetlo 29.Rádioaktívne odpady-čo s nimi ? 30.Globálne problémy životného prostredia-najzávažnejšie problémy

Ďalšie z kategórie chémia