November ´89. Medzník vo vývoji slovenskej spoločnosti a jeho medzinárodný konte

November ´89. Medzník vo vývoji slovenskej spoločnosti a jeho medzinárodný konte

Žatkuliak Jozef a kolektív

Jadrom publikácie je chronologický prehľad udalostí, spojených s Novembrom 89, ktoré sa viažu predovšetkým na Slovensko, pochopiteľne v celočeskoslovenskom kontexte. Prehľad je členený do dvoch časovo vymedzených clekov.

Prvý celok začína sviečkovou manifestáciou 25. marca 1988, ktorása stala jedným z najvýznamnejších prejavov odporu proti komunistickému režimu. Končí 16. novembrom 1989, predvečerom udalostí, ktoré mali vo svojich dôsledkoch zásadný význam pre ďalší vývoj slovenskej a českej spoločnosti. Druhý celok začína 17. novembrom 1989 a pokračuje až do parlamentných volieb 8. - 9. júna 1990, resp. do volieb ústavných činiteľov a zostavenia federálnej a národných vlád. Obe časti chronologického prehľadu sú spracované v spoločensko-politických, štátoprávnych, ekonomických, kultúrnych, sociálnych a v ďalších súvislostiach, pritom nechýbajú a ni zahraničnopolitické udalosti, najmä spoločenský pohyb v susedných štátoch sovietskeho bloku. Publikácia obsahuje aj úvodnú štúdiu, približujúcu čitateľovi historický kontext novembrových udalostí, a výberovú bibliografiu. Jej autormi sú vedeckí pracovníci Historického ústavu SAV v Bratislave.

Vydavateľ Prodama
Počet strán 246
Rok vydania 2009
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788089396047
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/45481/november-89-medznik-vo-vyvoji-slovenskej-spolocn
Prvý celok začína sviečkovou manifestáciou 25. marca 1988, ktorása stala jedným z najvýznamnejších prejavov odporu proti komunistickému režimu. Končí 16. novembrom 1989, predvečerom udalostí, ktoré mali vo svojich dôsledkoch zásadný význam pre ďalší vývoj slovenskej a českej spoločnosti. Druhý celok začína 17. novembrom 1989 a pokračuje až do parlamentných volieb 8. - 9. júna 1990, resp. do volieb ústavných činiteľov a zostavenia federálnej a národných vlád. Obe časti chronologického prehľadu sú spracované v spoločensko-politických, štátoprávnych, ekonomických, kultúrnych, sociálnych a v ďalších súvislostiach, pritom nechýbajú a ni zahraničnopolitické udalosti, najmä spoločenský pohyb v susedných štátoch sovietskeho bloku. Publikácia obsahuje aj úvodnú štúdiu, približujúcu čitateľovi historický kontext novembrových udalostí, a výberovú bibliografiu. Jej autormi sú vedeckí pracovníci Historického ústavu SAV v Bratislave.

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny