Čitateľská gramotnosť a jej rozvoj v primárnom vzdelávaní

5 %

Čitateľská gramotnosť a jej rozvoj v primárnom vzdelávaní Teoretické východiská a didaktická realizácia

Zápotočná Oľga

Autorka priniesla so sebou balík relevantných a na slovenskej vysokoškolskej pôde dovtedy vôbec neprednášaných poznatkov z výskumu čitateľskej gramotnosti, opretý o veľmi slušný teoretický fundament, a najmä o akademický rozhľad. Ten sa stal základom na to, aby sa v príslušných študijných programoch prebudovala dovtedajšia neakademická až triviálna didaktika čítania a písania na seriózny, akademicky plnohodnotný kurz univerzitného vzdelávania.

Text publikácie pokrýva všetky podstatné oblasti akademického a komplexného vymedzenia teórie gramotnosti v základnom vzdelávaní : konceptuálne ohraničenie gramotnosti, modely čítania, metódy a prístupy k osvojovaniu písanej reči, problematika vyšších rovín čítania - metaporozumenie, evaluácia výučby čítania. Prináša nové pohľady na problematiku gramotnosti a nabáda čitateľa k uvedomovaniu si možných riešení početných problematických otázok rozvíjania jazykovej gramotnosti žiakov primárneho stupňa základnej školy. Autorka vo svojej publikácií zdôrazňuje vývinovú kontinuitu v rozvíjaní gramotnosti na prelome predškolského a mladšieho školského veku a poukazuje na súčasný nevyhovujúci prístup základných škôl, ktorý ignoruje predškolákov vstupujúcich do základnej školy s čoraz vyššou mierou pregramotných kompetencií najmä tým, že nevyužíva vstupnú diagnostiku či individualizáciu programu vzdelávania žiakov.

Vydavateľ Veda
Počet strán 288
Rok vydania 2012
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 2071473968010
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/4442/teoreticke-vychodiska-a-didakticka-realizacia
Text publikácie pokrýva všetky podstatné oblasti akademického a komplexného vymedzenia teórie gramotnosti v základnom vzdelávaní : konceptuálne ohraničenie gramotnosti, modely čítania, metódy a prístupy k osvojovaniu písanej reči, problematika vyšších rovín čítania - metaporozumenie, evaluácia výučby čítania. Prináša nové pohľady na problematiku gramotnosti a nabáda čitateľa k uvedomovaniu si možných riešení početných problematických otázok rozvíjania jazykovej gramotnosti žiakov primárneho stupňa základnej školy. Autorka vo svojej publikácií zdôrazňuje vývinovú kontinuitu v rozvíjaní gramotnosti na prelome predškolského a mladšieho školského veku a poukazuje na súčasný nevyhovujúci prístup základných škôl, ktorý ignoruje predškolákov vstupujúcich do základnej školy s čoraz vyššou mierou pregramotných kompetencií najmä tým, že nevyužíva vstupnú diagnostiku či individualizáciu programu vzdelávania žiakov.

Ďalšie z kategórie pedagogika