Vydavateľ Towarzystwo Słowaków w Polsce / FF TU
Počet strán 112
Rok vydania 2013
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788374906821
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/4437/citanie-z-heideggera-divertimento-ku-komparativne
Kniha o inšpiratívnej filozofii Martina Heideggera je nielen pokusom klásť otázky a hľadať na ne odpovede v kontexte Heideggerovho myslenia, ale zároveň je nesená záujmom o dialóg v komparatívnej etike. Dialóg, v ktorom sa na spoločnej ceste „horskej výchovy“ stretáva filozof s tradíciou, autor s čitateľom, učiteľ so žiakom, pričom obdarovanými na tejto ceste budú môcť byť všetci. Kniha je príbehom hľadania autora, ktorý sastretol s Heideggerom v existenciálne významnej udalosti svojho života a na túto udalosť stretnutia už nedokáže zabudnúť. Jej objektívnym zámerom je predstaviť Heideggerovu filozofiu gymnaziálnym študentom, ktorí sa s filozofiou stretávajú a podnietiť ichk hlbšiemu štúdiu pramennej i sekundárnej literatúry. V prípade poslucháčov univerzitného štúdia by mohlo ísť o akési propedeutické cvičenie k následným analytickým výkonom myslenia. Ako uvidíme, Heidegger je inšpiratívny nielen dnes, ale aj pre každý odbor štúdia. V knihe tiež chceme poukázať na Heideggerove inšpiračné zdroje a objasniť, v čom môže byť Heideggerova filozofia inšpirujúca pre nás, jej dedičov a interpretov. PhDr. Peter Rusnák, PhD. (1976) je odborným asistentom na Katedre etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Vo svojej vedeckej a pedagogickej činnosti sa zameriava na dejiny morálnej filozofie, ruské filozofické myslenie, filozofiu výchovy, komparatívnu a environmentálnu etiku. Absolvoval študijný pobyt na Lomonosovovej univerzite v Moskve (2005) zameraný na ruskú filozofiu. Je členom filozofického združenia Central European Philosophy of Education Society (CEUPES) a členom redakčnej rady periodika Acta Moralia Tyrnaviensia. Je autorom viacerých vedeckýchštúdií publikovaných doma i v zahraničí. Vydal monografiu Pravda, veda, symbol (2008) a je spoluautorom monografie Fenomén krásy v slovanskom myslení (2011).

Ďalšie z kategórie filozofia