Biodiverzita Abrodu. Stav, zmeny a obnova / Biodiversity of Abrod. State, Change

Biodiverzita Abrodu. Stav, zmeny a obnova / Biodiversity of Abrod. State, Change

Stanová Viera, Viceníková Andrea

Rezervácia Abrod bola vyhlásená v roku 1964 a svojou hodnotou z hľadiska biodiverzity patrí k najvýznamnejším rezerváciám Borskej nížiny, ako aj celého Slovenska. Na jej území sa organizácia DAPHNE v spolupráci so správou Chránenej krajinnej oblasti Záhorie od roku 1994 venuje aktivitám na pochopenie ekologických zákonitostí a zachovanie rezervácie.

Uvedená publikácia je výsledkom viacerých projektov. V rámci trilaterálneho projektu Phare CBC financovaného Európskou úniou prebiehal v lokalite v roku 1999 floristický a faunistický výskum. Jeho cieľom bolo opísať súčasný stav biodiverzity so zameraním na flóru, vegetáciu a vybrané indikačné skupiny živočíchov. Výsledkom výskumu jednotlivých rastlinných a živočíšnych skupín je potvrdenie významnosti Abrodu z hľadiska biodiverzity. Výsledky sú zosumarizované v 26 kapitolách. V rámci výskumov sa urobilo aj niekoľko prvonálezov, najmä makroskopických húb a pavúkov. Významnosť Abrodu dokladuje aj fakt, že pre mnohé druhy je doteraz jedinou známou lokalitou ich výskytu na Slovensku. Obsah 1. VYMEDZENIE ÚZEMIA - Viera Stanová 2. GEOLOGICKÁ STAVBA - Pavol Polesňák 3. HISTÓRIA VEGETÁCIE - Viera Stanová 4. KLIMATICKÉ POMERY - Dušan Valachovič, Viera Stanová 5. HISTORICKÁ ANALÝZA VÝVOJA ÚZEMIA - Rastislav Lasák, Viera Stanová, Barbara Immerová 6. HYDROLOGICKÁ A VODOHOSPODÁRSKA CHARAKTERISTIKA POVODIA POTOKA POREC - Ferdinand Kováč, Dušan Valachovič 7. HYDROGEOCHEMICKÉ ZHODNOTENIE PRÍRODNÝCH VÔD - Monika Bologová 8. PÔDNE POMERY - Ján Račko, Stanislava Búšovská 9. MAKROSKOPICKÉ HUBY (MACROMYCETES) - Slavomír Adamčík, Ladislav Hagara 10. MACHORASTY (HEPATOPHYTA, BRYOPHYTA) - Katarína Janovicová 11. FLÓRA CIEVNATÝCH RASTLÍN - Viera Stanová 12. VSTAVAČOVITÉ (ORCHIDACEAE) - Jaroslav Vlčko, Daniel Dítě, Martin Kolník 13. PREHĽAD RASTLINNÝCH SPOLOČENSTIEV - Viera Stanová 14. ZMENY VO VEGETAČNEJ ŠTRUKTÚRE RASTLINNÝCH SPOLOČENSTIEV - Viera Stanová, Ján Šeffer 15. MAPOVANIE A ANALÝZA SÚČASNÝCH BIOTOPOV - Viera Stanová, Ján Šeffer, Andrea Viceníková 16. EKOLOGICKÁ OBNOVA SLATINNÝCH RAŠELINÍSK - Viera Stanová, Ján Šeffer 17. MÄKKÝŠE (MOLLUSCA) - Tomáš Čejka 18. PAVÚKY (ARANEAE) - Peter Gajdoš 19. PÔDNE ROZTOČE (ACARI) - Stanislav Kalúz 20. CHVOSTOSKOKY (COLLEMBOLA) - Jozef Čarnogurský 21. VÁŽKY (ODONATA) A ZOZNAM OBOJŽIVELNÍKOV (AMPHIBIA) A PLAZOV (REPTILIA) - Dušan Šácha 22. KOBYLKY (ENSIFERA), KONÍKY (CAELIFERA) A MODLIVKY (MANTODEA) - Vladimír Gavlas 23. SPOLOČENSTVÁ CHROBÁKOV (COLEOPTERA) - Oto Majzlan 24. MOTÝLE S DENNOU AKTIVITOU (PAPILIONOIDEA, HESPERIOIDEA & ZYGAENOIDEA) - Miroslav Kulfan, Henrik Kalivoda 25. VTÁKY (AVES) - Alžbeta Darolová 26. ČINNOSŤ BOBRA VODNÉHO - Dušan Valachovič Autor: Stanová V. & ViceníkováA Počet strán: 270 Väzba: pevná

Vydavateľ Daphne
Počet strán 270
Rok vydania 2003
Jazyk Slovenčina, angličtina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788089133017
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/25840/biodiverzita-abrodu-stav-zmeny-a-obnova-biodiv
Uvedená publikácia je výsledkom viacerých projektov. V rámci trilaterálneho projektu Phare CBC financovaného Európskou úniou prebiehal v lokalite v roku 1999 floristický a faunistický výskum. Jeho cieľom bolo opísať súčasný stav biodiverzity so zameraním na flóru, vegetáciu a vybrané indikačné skupiny živočíchov. Výsledkom výskumu jednotlivých rastlinných a živočíšnych skupín je potvrdenie významnosti Abrodu z hľadiska biodiverzity. Výsledky sú zosumarizované v 26 kapitolách. V rámci výskumov sa urobilo aj niekoľko prvonálezov, najmä makroskopických húb a pavúkov. Významnosť Abrodu dokladuje aj fakt, že pre mnohé druhy je doteraz jedinou známou lokalitou ich výskytu na Slovensku. Obsah 1. VYMEDZENIE ÚZEMIA - Viera Stanová 2. GEOLOGICKÁ STAVBA - Pavol Polesňák 3. HISTÓRIA VEGETÁCIE - Viera Stanová 4. KLIMATICKÉ POMERY - Dušan Valachovič, Viera Stanová 5. HISTORICKÁ ANALÝZA VÝVOJA ÚZEMIA - Rastislav Lasák, Viera Stanová, Barbara Immerová 6. HYDROLOGICKÁ A VODOHOSPODÁRSKA CHARAKTERISTIKA POVODIA POTOKA POREC - Ferdinand Kováč, Dušan Valachovič 7. HYDROGEOCHEMICKÉ ZHODNOTENIE PRÍRODNÝCH VÔD - Monika Bologová 8. PÔDNE POMERY - Ján Račko, Stanislava Búšovská 9. MAKROSKOPICKÉ HUBY (MACROMYCETES) - Slavomír Adamčík, Ladislav Hagara 10. MACHORASTY (HEPATOPHYTA, BRYOPHYTA) - Katarína Janovicová 11. FLÓRA CIEVNATÝCH RASTLÍN - Viera Stanová 12. VSTAVAČOVITÉ (ORCHIDACEAE) - Jaroslav Vlčko, Daniel Dítě, Martin Kolník 13. PREHĽAD RASTLINNÝCH SPOLOČENSTIEV - Viera Stanová 14. ZMENY VO VEGETAČNEJ ŠTRUKTÚRE RASTLINNÝCH SPOLOČENSTIEV - Viera Stanová, Ján Šeffer 15. MAPOVANIE A ANALÝZA SÚČASNÝCH BIOTOPOV - Viera Stanová, Ján Šeffer, Andrea Viceníková 16. EKOLOGICKÁ OBNOVA SLATINNÝCH RAŠELINÍSK - Viera Stanová, Ján Šeffer 17. MÄKKÝŠE (MOLLUSCA) - Tomáš Čejka 18. PAVÚKY (ARANEAE) - Peter Gajdoš 19. PÔDNE ROZTOČE (ACARI) - Stanislav Kalúz 20. CHVOSTOSKOKY (COLLEMBOLA) - Jozef Čarnogurský 21. VÁŽKY (ODONATA) A ZOZNAM OBOJŽIVELNÍKOV (AMPHIBIA) A PLAZOV (REPTILIA) - Dušan Šácha 22. KOBYLKY (ENSIFERA), KONÍKY (CAELIFERA) A MODLIVKY (MANTODEA) - Vladimír Gavlas 23. SPOLOČENSTVÁ CHROBÁKOV (COLEOPTERA) - Oto Majzlan 24. MOTÝLE S DENNOU AKTIVITOU (PAPILIONOIDEA, HESPERIOIDEA & ZYGAENOIDEA) - Miroslav Kulfan, Henrik Kalivoda 25. VTÁKY (AVES) - Alžbeta Darolová 26. ČINNOSŤ BOBRA VODNÉHO - Dušan Valachovič Autor: Stanová V. & ViceníkováA Počet strán: 270 Väzba: pevná

Ďalšie z kategórie ekológia, environmentalistika