Archivum Familiae Motešický. Fontes rerum Slovacarum II.

5 %

Archivum Familiae Motešický. Fontes rerum Slovacarum II. Stredoveké listiny z archívu rodiny Motešickovcov

Marek Miloš (ed.)

Čitateľovi sa dostáva do rúk pramenná edícia stredovekých listín pochádzajúcich z archívu rodiny Motešickovcov. Rodina Motešických je „výhonkom“ starobylého rodu Diviackovcov, ktorý sa od neho odčlenil zrejmev priebehu 14. storočia. Ich sídlo bolo v Horných Motešiciach, obci ležiacej v niekdajšej Trenčianskej stolici.

Svojim postavením a majetkami sa Motešickovci radili skôr medzi strednú šľachtu. Neboli teda ani veľmi zámožní a ani svojou aktivitou v stredoveku nezasiahli nejako výrazne do našich dejín (na rozdiel od ich najbližších príbuzných Majténiovcov, ktorých členovia sa presadzovali už v 15.-16. storočí). Významnejšie sa prejavili až v neskoršom období, keď im patrilo niekoľko panstiev na juhozápadnom Slovensku a zastávali aj niektoré pomerne významné hodnosti v celokrajinskom rámci. Napriek tomu som sa rozhodol publikovať stredoveké listiny pochádzajúce z archívu práve tohto rodu. Listinný materiál, ktorý sa v ňom nachádza, totiž neobsahuje len záležitostí Motešickovcov, ale nájdeme v ňom aj listiny týkajúce sa viacerých rodov, s ktorými boli Motešickovci spríbuznení. Listiny sa svojim obsahom dotýkajú pomerne rozsiahleho územia juhozápadného Slovenska, hovoria o majetkovo-právnych záležitostiach, resp.majetkoch ležiacich v Trenčianskej, Nitrianskej, Tekovskej, Bratislavskej stolici ale aj ďalej, v Liptove, na Spiši, ba dokonca aj mimo Slovenska. Poskytujú cenné informácie pre výskum dejín jednotlivých rodov, ktoré v tejto oblasti žili, dôležité sú všakaj pre výskum života šľachty vo všeobecnosti, majú výpovednú hodnotu aj pre dejiny osídlenia atď. Nazdávam sa teda, že ich publikovanie pomôže historikom sprístupniť informácie vedúce k lepšiemu poznaniu histórie tohto priestoru. Vyslovujem možno neskromné želanie, aby príklad tejto knihy nezostal na dlhšiu dobu osamotený, ale postupne začali pribúdať viaceré diela tohto druhu, veď rodové archívy slovenskej šľachty skrývajú mnoho pokladov, ktoré stoja za to, aby boli zo šera zabudnutia vynesené na svetlo sveta a formou edície sa dostali k dispozícii záujemcom o minulosť svojich predkov.

Vydavateľ Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
Počet strán 470
Rok vydania 2010
Jazyk Slovenčina, latinčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788374903608
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/24756/stredoveke-listiny-z-archivu-rodiny-motesickovcov
Svojim postavením a majetkami sa Motešickovci radili skôr medzi strednú šľachtu. Neboli teda ani veľmi zámožní a ani svojou aktivitou v stredoveku nezasiahli nejako výrazne do našich dejín (na rozdiel od ich najbližších príbuzných Majténiovcov, ktorých členovia sa presadzovali už v 15.-16. storočí). Významnejšie sa prejavili až v neskoršom období, keď im patrilo niekoľko panstiev na juhozápadnom Slovensku a zastávali aj niektoré pomerne významné hodnosti v celokrajinskom rámci. Napriek tomu som sa rozhodol publikovať stredoveké listiny pochádzajúce z archívu práve tohto rodu. Listinný materiál, ktorý sa v ňom nachádza, totiž neobsahuje len záležitostí Motešickovcov, ale nájdeme v ňom aj listiny týkajúce sa viacerých rodov, s ktorými boli Motešickovci spríbuznení. Listiny sa svojim obsahom dotýkajú pomerne rozsiahleho územia juhozápadného Slovenska, hovoria o majetkovo-právnych záležitostiach, resp.majetkoch ležiacich v Trenčianskej, Nitrianskej, Tekovskej, Bratislavskej stolici ale aj ďalej, v Liptove, na Spiši, ba dokonca aj mimo Slovenska. Poskytujú cenné informácie pre výskum dejín jednotlivých rodov, ktoré v tejto oblasti žili, dôležité sú všakaj pre výskum života šľachty vo všeobecnosti, majú výpovednú hodnotu aj pre dejiny osídlenia atď. Nazdávam sa teda, že ich publikovanie pomôže historikom sprístupniť informácie vedúce k lepšiemu poznaniu histórie tohto priestoru. Vyslovujem možno neskromné želanie, aby príklad tejto knihy nezostal na dlhšiu dobu osamotený, ale postupne začali pribúdať viaceré diela tohto druhu, veď rodové archívy slovenskej šľachty skrývajú mnoho pokladov, ktoré stoja za to, aby boli zo šera zabudnutia vynesené na svetlo sveta a formou edície sa dostali k dispozícii záujemcom o minulosť svojich predkov.

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny