Vydavateľ Prešovská univerzita
Počet strán 148
Rok vydania 2007
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788071656142
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/21553/vyvinova-psychologia-ii
Uvedené poznatky môžu prispieť učiteľom a zamestnancom pomáhajúcich profesií k lepšiemu pochopeniu toho, prečo majú ľudia určitého veku, s ktorými sa stretávajú vo svojom povolaní, práve takéto prejavy správania a prežívania. Text môže poslúžiť aj ako východisko k hľadaniu spôsobov, ako toto správanie a prežívanie primerane ovplyvňovať v intenciách ich profesionálneho poslania a v rámci ich ďalšieho úspešného osobnostného rozvoja. Štúdium vývinovej psychológie naučí študujúceho orientovať sa i vo svojom osobnom živote. Publikácia má tri časti. V prvej sa čitatelia oboznámia s predmetom vývinovej psychológie. Pre toho, kto pracuje s poznatkami o vývine človeka, nestačí vedieť, ako určitá časť vývinu prebieha, ale tiež ako sa k takému poznatku dospelo a ako tieto poznatky vznikajú. Preto sú tu uvedené aj základné metódy vývinovej psychológie a prístupy pri zbere údajov. Druhá časť je zameraná na všeobecnú, teoretickú časť predmetu vývinovej psychológie, t.j. vývin a jeho zákonitosti, determináciu vývinu a periodizáciu vývinu. Cieľom tretej časti (predstavujúcej konkrétnu, praktickú časť predmetu vývinovej psychológie) je podať ucelený pohľad na celoživotný vývin človeka a poskytnúť tak študujúcim orientáciu v psychickom vývine ľudského jednotlivca od prenatálneho veku až do neskorej staroby. Budúci učiteľ tu nájde zaujímavé informácie nielen o psychológii detstva, ale aj o psychológii rodičovskej a prarodičovskej generácie. Pre sociálneho pracovníka je nevyhnutné mať informácie o všetkých obdobiach, pretože sa vo svojej práci stretáva s klientmi všetkých generácií. Kapitoly, ktoré podávajú charakteristiku psychického vývinu v jednotlivých obdobiach, sú koncipované so snahou dať študujúcim poznatky o „normálnom" psychickom vývine vo vymedzenom období života človeka, a to v telesnej oblasti, v motorike, v poznávacích procesoch, v citovej oblasti, v osobnosti a v sociálnych vzťahoch. Text nadväzuje na znalosti zo všeobecnej psychológie a predpokladá preto orientáciu v odborných termínoch a teóriách, ktoré tu nie sú znovu vysvetľované. Zvládnutie pomerne rozsiahlej látky vývinovej psychológie je uľahčené tým, že ide o témy všeobecne zaujímavé a každému blízke.

Ďalšie z kategórie psychológia