Vyprávění o minulých letech aneb Nestorův letopis ruský

5 %

Vyprávění o minulých letech aneb Nestorův letopis ruský Nejstarší staroruská kronika

Téra Michal (ed.)

Takzvaný Nestorův letopis je první historiografi cké dílo Kyjevské Rusi. Letopis zachycuje dějiny staroruského státu v 10., 11. a na počátku 12. století, obsahuje významné právní dokumenty, legendistické texty a příběhy. Popisuje rovněž fungování raně středověké ruské společnosti, její postupnou christianizaci, při níž se křesťanství střetávalo s přežívajícím pohanstvím, a také neustálé konfl ikty, které probíhaly jak mezi příslušníky vládnoucího rodu Rurikovců, tak s kočovníky přicházejícími z jihoruských stepí.

Předkládané vydání letopisu má nahradit již zastaralý český překlad K. J. Erbena, který vznikl v 19. století, a opravit jeho nepřesnosti. Nový překlad je doplněn poznámkovým aparátem, komentáři a úvodní studií, která osvětluje vznik a obsah díla.

Vydavateľ Pavel Mervart
Počet strán 280
Rok vydania 2014
Jazyk Čeština
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788074651199
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/21479/vypraveni-o-minulych-letech-aneb-nestoruv-letopis
Předkládané vydání letopisu má nahradit již zastaralý český překlad K. J. Erbena, který vznikl v 19. století, a opravit jeho nepřesnosti. Nový překlad je doplněn poznámkovým aparátem, komentáři a úvodní studií, která osvětluje vznik a obsah díla.

Ďalšie z kategórie európske dejiny