Vydavateľ Audioacademyeu
Verzia Neskrátená
Dĺžka 11 hod. 17 min.
Zvuk Slovenčina
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/186302/francuzstina-pre-pokrocilych-b2
Jeho pomocou si rozšírite pokročilejšiu slovnú zásobu a upevníte alebo rozšírite si svoje vedomosti o zložitejšie gramatické témy. Kurz je založený na kontextovom učení, to znamená, že sa naučíte nielen slovíčka, ale aj vety, v ktorých ich môžete použiť. V tomto kurze nájdete celkom 1 400 slovíčok a viet na precvičovanie. Jednotlivé lekcie sú rozdelené podľa tém a každá obsahuje iný počet slov a viet.Úroveň B2 je stredne pokročilá, a preto je väčšina priestoru venovaná témam ako práca, vlastnosti, aktivity , zatiaľ čo témy ako cestovanie, voľný čas, rodina sú zahrnuté v menšej miere, keďže im bol venovaný väčší priestor v predchádzajúcich častiach kurzu. V posledných dvoch lekciách nájdete aj veľký prehľad nepravidelných slovies. Ako s kurzom najlepšie pracovať? Vyberte si lekciu, ktorou chcete začať. Každá lekcia obsahuje šesť stôp. Najprv sa pri každej lekcii oboznámte so samotnou slovnou zásobou (stopy 1 a 2). Potom nasleduje slovíčko a príkladová veta, opäť v oboch možnostiach prekladu (stopy 3 a 4). Potom prejdite na celé vety (stopa 5 a 6). Keď zvládnete preklad viet zo slovenčiny do francúzštiny (lekcia 6) v časovej medzere pred talianským prekladom, máte vyhraté. Samotné slová vám pomôžu pochopiť význam, ale používanie zvládnutých celých viet vám pomôže komunikovať oveľa lepšie. U každého bloku platí: ihned jako zvládnete počúvanie z francúzštiny do slovenčiny lekcie 1, 3, 5 – cvičenie počúvajte ) prejdite na preklad zo slovenčiny do francúzštiny (lekcie 2, 4, 6 – cvičenie prekladajte). K tomuto kurzu máte k dispozícii skriptá vďaka kterým budú vaše aktivity s kurzom oveľa efektívnejšie.Nájdete v nich sprievodcu učením s užitočnými tipmi ako možnourobiť učenie účelnejším, plán lekcií na zaznamenávanie pokroku, prepis zvukových stôp (pre prípad, že niečomu nerozumiete) a obojstranné kartičky, aby ste sa mohli učiť a opakovať, aj vtedy keď nemôžete počúvať. Pre tých, ktorí sa radi testujú, je v každej lekcii k dispozícii prekladový test s kľúčom k správnym odpovediam. Súčasťou tejto audioknihy sú dvoje skriptá vo formáte PDF. Nájdete ich tu: časť 1 a časť 2

Ďalšie z kategórie iné audioknihy