Vydavateľ RAABE
Počet strán 64
Jazyk Slovenčina
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/186135/skladacky-modely-pre-hudobimprovizaci
Skladačky boli vytvorené primárne pre klavír, ale dajú saľahko adaptovať aj pre iné nástroje i spev a najmä komornú hru. Napríklad prvá Skladačka znie pekne v zoskupení violončelo, flauta a klavír: rozhovor violončela a flauty prebieha ponad ostinato znejúce na klavíri. Alebo celkom inak a v celkom iných inštrumentálnych a vokálnych zoskupeniach. Skladačky sú univerzálne aj v súvislosti s interpretačnou úrovňou – je možné ich maximálne zjednodušenie na elementárnu úroveň, ako aj ľubovoľné obohatenie vyspelou interpretačnou technikou. Ako píše vo svojom diele samotný autor publikácie: "Ambíciou Skladačiek je presvedčiť, že skladať a improvizovať je, naopak, veľmi jednoduché. Treba sa len uvoľniť, otvoriť, vnímať, žasnúť, tešiť sa, vdýchnuť zvuk ako čerstvý morský vánok... nič viac nám netreba. Stačí iba nenápadný impulz niektorého z modelov Skladačiek, žiadne dlhé vysvetľovanie... a ďalej už iba žasnúť, sledovať, čo sa bude diať: celkom malé deti vytvárajú hĺbavé a silné hudobné výrazy, starší, skúsenejší muzikanti po rokoch uvoľnia zápästie a začnú naozaj počúvať,čo z nástroja vyviera." Čím sú SKLADAČKY tak výnimočné? - Na slovenskom knižnom trhu neexistuje žiadne podobné dielo, ktoré by sa venovalo improvizácii a kompozícii v hudobnej výchove detí. - Autor je priamo z praxe. - Publikácia obsahuje metodický materiál pre učiteľa. - Obsahuje plnofarebné ilustrácie. - Súčasťou obsahu je aj 11 listov s ilustráciami pre žiaka, ktoré podporujú rozvoj improvizácie a kompozície priamo k 11 modelom Skladačiek. - Upozorňuje na najčastejšie nedostatky pri vyučovaní improvizácie a kompozície.

Ďalšie z kategórie hudba, hudobná veda