Vydavateľ Triton
Počet strán 1275
Jazyk Čeština
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/186047/legendy-zidu-5
Rejstřík je tematicky členitější, ale (doufejme) přehlednější: čísla stránek běžného textu jsou vyznačena obyčejně, čísla stránek textu poznámek kurzívou, osobní jména uvedena kapitálkami. Zásadou je posloupnost dle původního textu. Nově zvolené rozčlenění je zaměřeno na praktičnost: Rejstřík A: hlavní rejstřík – je především jmenný a pokud jméno není vysvětleno přímo, je uveden alespoň odkaz na příslušný oddíl. Rejstřík B: rejstřík stvoření, přírody a Svaté země – tematickyzahrnuje Adama a Evu, Palestinu, Jeruzalém a další významná místa Svaté země, Chrám, živly, přírodu, světové strany, svět, zemi, nebe, peklo, ráj, kameny, zvířata a rostliny. Rejstřík C: rejstřík času, chronologie, kultury, liturgie a zvyklostí – tematicky zahrnuje denní doby, dny, týdny, míry, váhy, měsíce, roční období, astrologii, magii, kalendář, kulturu, zvyklosti, předměty, svátky, slavnosti, modlitby či kněžský úřad. Rejstřík D: rejstřík číselných údajů – podává numerické hodnoty, jež se v legendáchobjevily, v číselné posloupnosti. Rejstřík E: rejstřík vybrané polemiky a literatury – obsahuje některé zajímavé literární okruhy, ale opravdu jen vybrané; rozhodně si nečiní nárok na úplnost. Rejstřík F: odkazový rejstřík převážně biblických výrazů (hebr.), ale také výrazů talmudických, midrašických či targumických (aram.) psaných kvadrátním písmem. Rejstřík G: rejstřík symbolů – je utříděný v pořadí, v jakém jsou symboly popsány v jednotlivých dílech. Rejstřík přísloví: obsahuje přísloví uvedená v posloupnosti, v jaké se vyskytovala v jednotlivých dílech Ginzbergova díla.

Ďalšie z kategórie mýty, báje a povesti