Vydavateľ Aktuell
Počet strán 264
Jazyk Slovenčina
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/183671/nenasilna-komunikacia-2
Ak „násilná“ znamená konať tak, že ubližujeme alebo zraňujeme druhých, potom sa dá väčšina našej komunikácie – odsudzovanie druhých, šikanovanie, rasové predsudky, obviňovanie, ukazovanie prstom, diskriminácia, rozprávanie bez počúvania, kritizovanie druhých alebo seba samých, nadávanie, nahnevané reakcie, používanie politickej rétoriky, zaujatie obranného postoja alebo súdenie, kto je „dobrý/zlý“ alebo čo je „správne/nesprávne“ – nazvať „násilnou komunikáciou“. Čo je Nenásilná komunikácia? Nenásilná komunikácia spája štyri veci: Vedomie: súbor zásad, ktoré podporujú život plný súcitu, spolupráce, odvahy a autentickosti Jazyk: pochopenie toho, ako slová prispievajú k vytvoreniu spojenia alebo odcudzeniu Komunikácia: vedomosť, ako žiadať o to, čo chceme, ako vypočuť druhých dokonca aj v prípade rozdielnych názorov a ako smerovať k riešeniam, ktoré uspokoja všetkých Prostriedkyvplyvu: zdieľanie „moci s druhými“ namiesto používania „moci nad druhými“ Nenásilná komunikácia slúži našej túžbe robiť tri veci: Zvýšiť našu schopnosť žiť s možnosťou voľby, zmysluplne a v spojení s druhými Empaticky sa spojiť so sebou samým i s ostatnými, aby boli naše vzťahy uspokojivejšie Zdieľať zdroje, aby z nich mohli mať osoh všetci

Ďalšie z kategórie médiá, komunikácia