Vydavateľ Karolinum
Počet strán 106
Jazyk Čeština
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/178762/kapitoly-z-didakticke-gramatiky-2
Pozornost věnuje také principům výběru a uspořádání mluvnické látky, výkladu neparalelních gramatických kategorií a jevů, názorům na obtížnost určitých kapitol české mluvnice z pohledu nerodilých mluvčích aj. Nabízí též přístupný, názorný, prakticky orientovaný výklad náročnějších gramatických kapitol, např. užití primárních prepozic, zásad slovosledu v češtině, řečové distribuci (ne)dokonavých sloves. Publikace je určena širokému okruhu zájemců o češtinu jako jazyk cizí a druhý.

Ďalšie z kategórie jazykoveda