Vydavateľ Karolinum
Počet strán 236
Jazyk Čeština
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/177322/preklad-do-nematerskeho-jazyka-2
Výzkum je doplněn údaji získanými od překladatelů prostřednictvím dotazníků a také polostrukturovanými rozhovory s rodilými mluvčími cizích jazyků se zkušeností s revizí nerodilých překladů. Publikace tak přináší empiricky podložené poznatky a nabízí prakticky zužitkovatelná zjištění o stavu překladatelského trhu a různých aspektech nerodilého překládání.

Ďalšie z kategórie jazykoveda