Vydavateľ muni PRESS
Počet strán 850
Jazyk Čeština
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/166852/breclav-pohansko-x-sidelni-areal-na-severovychodnim-predhradi
Monografie obsahuje kapitoly, ve kterých jsou analyzovány a interpretovány jak nemovité, tak movité archeologické prameny. Například na základě prostorové distribuce keramiky, kuchyňského odpadu a mazanice se podařila jasná identifikace raně středověkých nadzemních staveb, které by za jiných podmínek nebylo možné odhalit. Studie obsahuje dílčí závěry a interpretace výsledků devítiletého archeologického výzkumu. Vše je doplněno podrobným textovým katalogem prozkoumaných terénních reliktů, doprovázeným bohatou obrazovou a plánovou přílohou.

Ďalšie z kategórie archeológia