Vydavateľ Academia
Počet strán 448
Rok vydania 2022
Jazyk Čeština
Väzba flexi
EAN 9788020033321
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/164951/mezi-pakarnou-a-sluzbou-vlasti
Předkládaná kniha se snaží najít odpověď na otázku, do jaké míry byla tato mocenská ambice v druhé polovině 20. a na počátku 21. století – bez ohledu na změnu politického režimu – v tehdejším socialistickém Československu a demokratické České republice úspěšná, a to prostřednictvím analýzy aktérské reflexe zástupců několika generací mužů, kteří byli nuceni vojnu v této době absolvovat. Kniha je rozdělena do sedmi tematických interdisciplinárně laděných kapitol, v nichž autorský kolektiv na základě komparace oficiálního a zkušenostního diskursu postupně osvětluje různé dílčí aspekty tohoto institutu a jejich (ne)proměnu napříč jednotlivými dekádami. Hlavní pozornost je věnována oficiálnímu rámci povinné služby v armádě, disciplinačnímu řádu, fenoménu mazáctví a šikany, absolventské vojně, genderové problematice a konečně také různým významům, které základní vojenské služby dnešní pamětníci retrospektivně přisuzují, včetně otázky jejího případného znovuzavedení.

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny