Vydavateľ Typi Universitatis Tyrnaviensis
Počet strán 256
Rok vydania 2021
Jazyk Slovenčina
EAN 9788056802465
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/161773/vybrane-temy-z-osetrovatelskej-problematiky-ii-cast
Predmetná problematika je mimoriadne žiadúca, prínos učebnice je nielen pre teóriu, ale hlavne pre klinickú prax. Predkladaná vysokoškolská učebnica splnila kritéria stanovené na písanie vysokoškolskej učebnice. Samotná publikácia je spracovaná vyčerpávajúcim spôsobom v 10 kapitolách, ktoré na seba logicky nadväzujú. Jednotlivé kapitoly sú spracované prehľadne, majú prepojenie a nadväznosť, ktorá k tejto téme bezprostredne patrí. V závere každej kapitoly je text doplnený zoznamom literárnych zdrojov. Text publikácie je zrozumiteľný, dostatočne výstižný a informatívny. Autorky vzhľadom k povolaniu touto prácou dokazujú, že im záleží nielen na vedomosti a poznaní tejto problematiky, ale aj na vysoko kvalifikovanej odbornej príprave sestier na vysokých školách, ktoré v tomto odbore pripravujú študentov. Autorky pri spracovávaní textu vychádzali a čerpali informácie od významných autorov, ktorí sa uvedenej problematike venujú. Jedná sa o domácich a zahraničných autorov, ktorí sú citovaní v texte a uvedení v zozname literatúry. V texte sú zdroje citované podľa normy STN ISO 690 a normy ISO 7144. Formálne spracovanie je na vynikajúcej úrovni, prehľadné a logické. Autorky s veľkou vážnosťou uvádzajú parafrázované a citované zdroje. Vysokoškolská učebnica „Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky. II. časť“ je prínosom pre všetkých, ktorí sa zaoberajú ošetrovateľstvom a ošetrovateľskou starostlivosťou, je veľmi dobrým študijným atribútom, poskytuje prehľadnosť a víziu pre nás všetkých. doc. PhDr. Jaroslav Stančiak, PhD., MPH OBSAH: 1. Florence nightingale - oslava ľudského prístupu v službe blížnym 2. Ľudské potreby 3. Ošetrovateľské problémy u dlhodobo chorých 4. Frailty syndróm u geriatrických pacientov 5. Dekubity ako ošetrovateľský problém 6. Demencia ako naliehavý ošetrovateľský problém súčasnosti 7. Perioperačná a perianestéziologická starostlivosť 8. Laktačné poradenstvo v kontexte ošetrovateľstva 9. Etická problematika v gynekológii a pôrodníctve 10.Psychický aspekt pracovnej záťaže sestier

Ďalšie z kategórie medicína