Profil 2/2021

Profil 2/2021

kolektív autorov

Časopis PROFIL súčasného výtvarného umenia, založený v roku 1990, je najstarším špecializovaným odborným periodikom pre oblasť výtvarného umenia na Slovensku.

ŠTÚDIA / STUDY

Peter Tuka: U.F.O. Júliusa Kollera ako premostenie vnútorného rozkolu medzi verejnou a súkromnou identitou jednotlivca (nielen) v období tzv. normalizácie / U.F.O. of Július Koller bridging the psychological divide between the public and the private identity of an individual (not only) at the time of so-called normalization

PROFIL PROFILU / PROFILE OF PROFIL

Erika Szőke

Máté Csanda: Na stopy odkazujúce stopy – poznámky k tvorbe Eriky Szőke /Tracing the Way to Traces – Notes on the Work of Erika Szőke

Pamäť a jej zmeny skupenstva – od kvásku až po „oživovač\". Rozhovor s Erikou Szőke / Memory and How it Changes its State – from Leavening to \"Revitalizer\", Interview with Erika Szőke

FEM POZITÍV / FEM POSITIVE

Eliška Mazalanová: Jana Kapelová – Nylonové súvislosti / Nylon Relations

UMELCI/UMELKYNE, KURÁTORI/KURÁTORKY A INŠTITÚCIE / ARTISTS, CURATORS AND INSTITUTIONS

Anton Vidokle: Umenie bez umelcov?

/ <i>Art Without Artists? </i></p><p>Anketa / <i>Survey:</i> Jana Geržová/ Katarína Bajcurová / Beata Jablonská / Richard Gregor </p><p><b>Z ARCHÍVU / <i data-redactor-tag=\"i\">FROM ARCHIVE</i></b></p><p>Jana Geržová: Výstava ako umelecké dielo / <i>Exhibition As an Artwork</i></p><p><b>RECENZIE VÝSTAV / <i data-redactor-tag=\"i\">EXHIBITIONS REVIEWS</i></b></p><p>Ivana Moncoľová: Postkonceptualizmus ostrých hrán – raz si na vrchole a raz dole ( Erik Binder v Slovenskej národnej galérii) / <i>Sharp-Edged Post-Conceptualism – You're On Top, Then You're Down (Erik Binder in the Slovak National Gallery)</i></p><p>Jana Babušiaková: Keď je cesta dôležitejšia než cieľ<b> / </b><i>When the Path is More Important Than the Goal</i></p><p>Ľudovít Hološka: Ján Berger Vis a vis</p><p><b>RECENZIA PUBLIKÁCIE / <i data-redactor-tag=\"i\">BOOK REVIEW</i></b></p><p>Lucia Miklošková: Marcel Duchamp – Veľký skrytý inšpirátor / <i>Marcel Duchamp – The Great Hidden Inspirer</i></p><p><b>DIVERZITA MAĽBY / <i data-redactor-tag=\"i\">DIVERSITY OF PAINTING</i></b></p> Jana Geržová: Fenomén konca maľby / The End-of-Painting Phenomenon

Vydavateľ Kruh súčasného umenia Profil
Počet strán 160
Rok vydania 2021
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/156399/profil-22021
/ Art Without Artists?

Anketa / Survey: Jana Geržová/ Katarína Bajcurová / Beata Jablonská / Richard Gregor

Z ARCHÍVU / FROM ARCHIVE

Jana Geržová: Výstava ako umelecké dielo / Exhibition As an Artwork

RECENZIE VÝSTAV / EXHIBITIONS REVIEWS

Ivana Moncoľová: Postkonceptualizmus ostrých hrán – raz si na vrchole a raz dole ( Erik Binder v Slovenskej národnej galérii) / Sharp-Edged Post-Conceptualism – You're On Top, Then You're Down (Erik Binder in the Slovak National Gallery)

Jana Babušiaková: Keď je cesta dôležitejšia než cieľ / When the Path is More Important Than the Goal

Ľudovít Hološka: Ján Berger Vis a vis

RECENZIA PUBLIKÁCIE / BOOK REVIEW

Lucia Miklošková: Marcel Duchamp – Veľký skrytý inšpirátor / Marcel Duchamp – The Great Hidden Inspirer

DIVERZITA MAĽBY / DIVERSITY OF PAINTING

Jana Geržová: Fenomén konca maľby / The End-of-Painting Phenomenon

Ďalšie z kategórie profil