Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 3.ročník základných škôl

5 %

Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 3.ročník základných škôl

Dienerová Eva

Publikácia vychádza už v druhom, upravenom vydaní, v ktorom sú akceptované zmeny vyplývajúce z nových vzdelávacích štandardov a sú v súlade s cieľmi Štátneho vzdelávacieho programu. Žiaci si precvičia vybrané slová, podstatné mená, prídavné mená, zámená, slovesá a číslovky.

V rôznych pravopisných cvičeniach, doplňovačkách, prešmyčkách a hádankách si tak odľahčenou formou zautomatizujú základné gramatické pravidlá, osvoja si terminológiu a overia si pravopisnú zručnosť. Na konci každej kapitolyje opakovanie a test, pomocou ktorého si možno preveriť zvládnutie učiva. Pozitívom je aj to, že v záverečnej časti publikácie je Kľúč správnych riešení. Publikácia je výbornou pomôckou pre učiteľa i pre rodiča, dá sa s ňou pracovať v škole i doma.Do série k tejto publikácii vyšli aj pravopisné cvičenia pre 2. a 4. ročník a pripravujeme aj pre 5. ročník ZŠ.

Vydavateľ Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
Počet strán 96
Rok vydania 2011
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788010020430
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/15209/pravopisne-cvicenia-k-ucebnici-slovenskeho-jazyka
V rôznych pravopisných cvičeniach, doplňovačkách, prešmyčkách a hádankách si tak odľahčenou formou zautomatizujú základné gramatické pravidlá, osvoja si terminológiu a overia si pravopisnú zručnosť. Na konci každej kapitolyje opakovanie a test, pomocou ktorého si možno preveriť zvládnutie učiva. Pozitívom je aj to, že v záverečnej časti publikácie je Kľúč správnych riešení. Publikácia je výbornou pomôckou pre učiteľa i pre rodiča, dá sa s ňou pracovať v škole i doma.Do série k tejto publikácii vyšli aj pravopisné cvičenia pre 2. a 4. ročník a pripravujeme aj pre 5. ročník ZŠ.

Ďalšie z kategórie iné učebnice