Nácvičné diktáty 1. zo slovenského jazyka pre 1. ročník ZŠ

5 %

Nácvičné diktáty 1. zo slovenského jazyka pre 1. ročník ZŠ 1. ročník ZŠ

Dienerová Eva

Sú výborným pomocníkom pri osvojovaní si základných pravopisných zručností, ale rozvíjajú aj pozornosť, bystrosť, fantáziu a obohacujú slovnú zásobu žiaka. Diktáty sú zamerané na písanie a precvičovanie hlások, slabík, dvojhlások, slov, slovných spojení, viet a opakovanie.

Vybrané texty sú prirodzené, veku primerané a adekvátne nasýtené gramatickými javmi. Nácvičné diktáty sú súčasťou Pravopisných cvičení pre 1. ročník ZŠ. Nadväzujú na učivo šlabikárov pre 1. ročník ZŠ a zodpovedajú Štátnemu vzdelávaciemu programu a korešpondujú s požiadavkami ISCED 1 na žiakov 1. ročníka ZŠ v predmete slovenský jazyk a literatúra.

Vydavateľ Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
Počet strán 56
Rok vydania 2019
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788010036578
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/147902/nacvicne-diktaty-1-zo-slovenskeho-jazyka-pre-1-rocnik-zs
Vybrané texty sú prirodzené, veku primerané a adekvátne nasýtené gramatickými javmi. Nácvičné diktáty sú súčasťou Pravopisných cvičení pre 1. ročník ZŠ. Nadväzujú na učivo šlabikárov pre 1. ročník ZŠ a zodpovedajú Štátnemu vzdelávaciemu programu a korešpondujú s požiadavkami ISCED 1 na žiakov 1. ročníka ZŠ v predmete slovenský jazyk a literatúra.

Ďalšie z kategórie iné učebnice